Budžets

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

ES pieņem gada budžetu, lai segtu dažādus izdevumus, piemēram, nabadzīgākiem reģioniem, infrastruktūrai, pētniecībai un izstrādei, lauksaimniecībai un zivsaimniecībai, kā arī pašas Savienības administrēšanai. Budžetu veido aptuveni 1 % no dalībvalstu gada ieņēmumiem.

76 % budžeta tēriņu tiek deleģēti dalībvalstīm. Pārējos līdzekļus piešķir starptautiskām vai starpvaldību aģentūrām vai arī tos centralizēti pārvalda ES. Revīzijas palāta un Eiropas Parlaments detalizēti pārbauda iepriekšējā gada izdevumus, veicot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru.

Budžetu veido dalībvalstu iemaksas (pēc to nacionālā kopienākuma), muitas nodevas un daļa no katras valsts PVN ieņēmumiem.

ES daudzgadu finanšu shēma (2014.-2020.) nosaka katras kategorijas izdevumu limitu, kas ir jāņem vērā, vienojoties par gada budžetiem.