Biudžetas

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

ES priima metinį biudžetą, kad padengtų išlaidas skirtas, pavyzdžiui, skurdesniems regionams, infrastruktūrai, moksliniams tyrimams ir plėtrai, žemės ūkiui ir žuvininkystei, taip pat administracines išlaidas. Biudžetas sudaro apie 1 % valstybių narių kasmet sukaupiamo turto.

76 % biudžeto išlaidų tenka valstybėms narėms. Likusi dalis - tarptautinėms arba tarpvyriausybinėms agentūroms, arba ją centriniu lygmeniu valdo ES. Audito Rūmai ir Europos Parlamentas nagrinėja ankstesnių metų išlaidas per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

Biudžetą sudaro valstybių narių indėliai (atsižvelgiant į jų bendrąsias nacionalines pajamas), muitai ir PVM pajamų dalis iš kiekvienos šalies.

ES daugiametėje finansinėje programoje (2014-2020 m.) nustatyta kiekvienos išlaidų kategorijos riba, į kurią reikia atsižvelgti priimant metinius biudžetus.