Buiséad

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Glacann an tAontas Eorpach (AE) le buiséad bliantúil a chumhdaíonn an méid airgid a chaitear ar réigiúin bhochta, ar an bhonneagar, ar thaighde agus forbairt, ar an talmhaíocht agus ar iascach agus ar chostais riaracháin, mar shampla. Is ionann an buiséad agus timpeall is 1% den saibhreas a ghineann Ballstáit go bliantúil.

Tarmligtear 76% de chaiteachas buiséid ar na Ballstáit. Faigheann gníomhaireachtaí idirnáisiúnta nó idir-rialtasacha an méid eile, nó déantar é a bhainistiú go lárnach ag an AE. Déanann an Chúirt Iniúchóirí agus Parlaimint na hEorpa mionscrúdú ar chaiteachas na bliana roimhe sin trí nós imeachta urscaoilte.

Sa bhuiséad tá ranníocaíochtaí ó na Ballstáit (bunaithe ar a n-ollioncam náisiúnta), dleachtanna custaim agus cion d’fháltais cháin bhreisluacha ó gach tír.

Leagtar amach le creat airgeadais ilbhliantúil an AE (2014-2020) uasteorainn le haghaidh gach catagóir caiteachais agus is gá cloí leis an uasteorainn seo agus buiséid bhliantúla á leagadh amach.