Eelarve

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidus (EL) võetakse igal aastal vastu eelarve, mille vahendeid kasutatakse näiteks vaesemate piirkondade, taristute, teadus- ja arendustegevuse, põllumajanduse ja kalandusega seotud kulude ning ka halduskulude katteks. Eelarve maht vastab ligikaudu 1%-le liikmesriikide igal aastal loodud väärtusest.

76% eelarveliste vahendite kulutustest on delegeeritud liikmesriikidele. Ülejäänud vahendid suunatakse rahvusvahelistele või valitsustevahelistele ametitele või toimub nende haldamine ELis tsentraliseeritult. Eelmise aasta eelarvevahendite kasutamist kontrollivad Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Parlament eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kaudu.

Eelarve koosneb liikmesriikide sissemaksetest (vastavalt nende rahvamajanduse kogutulule), tollimaksudest ja osast igas liikmesriigis laekuvast käibemaksust.

ELi mitmeaastases finantsraamistikus (2014-2020) määratakse iga kulukategooria ülempiir, mida tuleb aastaeelarvete kooskõlastamisel järgida.