Budget

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

EU vedtager hvert år et budget, som dækker udgifter til eksempelvis fattigere regioner, infrastruktur, FoU, landbrug og fiskeri samt EU’s administrative udgifter. Budgettet udgør omkring 1 % af den formue, medlemslandene genererer hvert år.

76 % af budgettet går til medlemslandene. Resten går til internationale eller mellemstatslige agenturer eller forvaltes centralt af EU. Revisionsretten og Europa-Parlamentet gennemgår det foregående års udgifter ved en dechargeprocedure.

Budgettet udgøres af medlemslandenes bidrag (ud fra deres bruttonationalindkomst), toldafgifter og en andel af landenes momsindtægter.

EU’s flerårige finansielle ramme (2014-2020) fastsætter en øvre grænse for hver udgiftskategori. Denne grænse skal respekteres ved vedtagelsen af de årlige budgetter.

Se også: