Rozpočet

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

EU schvaluje roční rozpočet na úhradu výdajů například v oblasti chudších regionů, infrastruktury, výzkumu a vývoje, zemědělství a rybolovu a také vlastních správních nákladů. Rozpočet představuje přibližně 1 % bohatství, které ročně vytvoří členské země.

76 % výdajů z rozpočtu je delegováno do členských zemí. Zbytek jde do mezinárodních či mezivládních agentur nebo ho spravuje centrálně EU. Účetní dvůr a Evropský parlament přezkoumávají výdaje v uplynulém roce v rámci postupu udělení absolutoria.

Rozpočet tvoří příspěvky z členských zemí (na základě jejich hrubého národního důchodu), cla a část příjmů z DPH z každé země.

Víceletý finanční rámec EU (2014-2020) stanoví strop pro každou kategorii výdajů, který je při schvalování ročních rozpočtů nutné respektovat.

Mohlo by vás zajímat: