Film och media

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Över en miljon invånare i Europeiska unionen (EU) är direkt anställda inom film- och mediesektorn. Denna omfattar inte bara mer traditionella medier som radio, television och film, utan sedan internet etablerades även många nya medier, allt ifrån digitala publikationer till nättjänster.

EU uppmuntrar samarbete mellan medlemsstaterna inom detta område, och stöder deras agerande inom den kreativa sektorn på grundval av artiklarna 167 och 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Direktivet om audiovisuella medietjänster utgör grunden för en öppen och rättvis EU-marknad för audiovisuella tjänster. EU står också bakom finansieringsprogram som Kreativa Europa (2014-2020), främjar spridning av internetinnehåll samt verkar för mediekunskap och mediepluralism.