Avdiovizualno področje in mediji

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

V avdiovizualnem in medijskem sektorju je neposredno zaposlenih več kot milijon državljanov Evropske unije (EU). Ta sektor ne zajema samo tradicionalnih medijev, kot so radio, televizija in kino, temveč po uveljavitvi interneta vsebuje tudi številne nove medije, ki segajo od digitalnih publikacij do spletnih storitev.

EU spodbuja sodelovanje med državami članicami na tem področju in podpira njihove ukrepe v ustvarjalnem sektorju na podlagi členov 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah določa podlago za odprt in pravičen trg avdiovizualnih storitev EU. EU upravlja tudi programe financiranja, kot je Ustvarjalna Evropa (2014-2020), in spodbuja distribucijo spletne vsebine, medijsko pismenost in medijski pluralizem.