Polityka audiowizualna i media

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Sektor mediów audiowizualnych zapewnia ponad milion miejsc pracy w Unii Europejskiej (UE). Obejmuje on nie tylko media tradycyjne, takie jak radio, telewizję i kino, ale także - wraz z nadejściem ery internetu - wiele nowych mediów, począwszy od publikacji cyfrowych po usługi on-line.

W tym kontekście Unia zachęca do współpracy między państwami członkowskimi oraz wspiera ich działania w sektorze twórczym na podstawie art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AMS) stanowi fundament otwartego i uczciwego europejskiego rynku usług audiowizualnych. UE realizuje także programy finansowania, takie jak „Kreatywna Europa” (2014-2020), i promuje rozpowszechnianie treści udostępnianych w trybie on-line, umiejętność korzystania z mediów i pluralizm mediów.