Audiovisueel en mediabeleid

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Meer dan één miljoen burgers van de Europese Unie (EU) zijn direct werkzaam in de audiovisuele en mediasector. Het gaat hierbij niet alleen om de traditionele media zoals radio, televisie en film, maar ook, sinds de opkomst van het internet, om allerlei nieuwe media, van digitale publicaties tot onlinediensten.

De EU moedigt samenwerking tussen de lidstaten op dit terrein aan en steunt hun acties in de creatieve sector op grond van artikel 167 en artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In de richtlijn audiovisuele diensten werd de basis gelegd voor een open en rechtvaardige Europese markt voor audiovisuele diensten. De EU organiseert ook financieringsprogramma’s zoals Creatief Europa (2014-2020) en bevordert de distributie van onlinecontent, mediageletterdheid en mediapluralisme.

Iets voor u?: