L-awdjoviżiv u l-midja

Għajnuna Esporta l-PDF Ipprintja din il-paġna 
Employment and social policy

Aktar minn miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea (UE) huwa impjegat direttament fis-settur tal-awdjoviżiv u l-midja. Dan is-settur ikopri mhux biss il-midja aktar tradizzjonali bħar-radju, televiżjoni u ċ-ċinema iżda wkoll, minn mindu beda l-internet, bosta midja ġodda, li jvarjaw mill-pubblikazzjonijiet diġitali għal servizzi online.

F'dan il-qasam, l-Unjoni tħeġġeġ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u tappoġġa l-azzjonijiet tagħhom fis-settur kreattiv skont l-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttiva dwar Is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva tistabbilixxi l-bażi għal suq tal-UE miftuħ u aktar ġust għas-servizzi awdjoviżivi. L-UE tmexxi wkoll programmi ta' finanzjament bħal Ewropa Kreattiva (2014-2020), u tippromwovi d-distribuzzjoni tal-kontenut online, il-litteratura fuq il-midja u l-pluraliżmu fil-midja.