Audiovizuālā joma un plašsaziņas līdzekļi

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienībā audiovizuālo pakalpojumu un plašsaziņas līdzekļu nozarē strādā vairāk nekā miljons cilvēku. Šī nozare ietver ne tikai tādus tradicionālus plašsaziņas līdzekļus kā radio, televīzija un kino, bet kopš interneta ēras sākuma arī daudzus jaunus plašsaziņas līdzekļus, sākot ar digitālajām publikācijām un beidzot ar tiešsaistes pakalpojumiem.

ES veicina sadarbību starp dalībvalstīm šajā jomā un atbalsta to rīcību radošajā nozarē saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. un 173. pantu. Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīva nosaka pamatu atvērtam un godīgam ES audiovizuālo pakalpojumu tirgum. ES arī vada finansējuma programmas, piemēram, programmu “Radošā Eiropa” (2014.-2020.) un veicina tiešsaistes satura izplatīšanu, plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes un plašsaziņas līdzekļu plurālismu.