Audiovizualinė informacija bei žiniasklaida

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Garso ir vaizdo žiniasklaidoje dirba daugiau nei milijonas Europos Sąjungos (ES) piliečių. Tai apima ne tik labiau tradicines žiniasklaidos rūšis, tokias kaip radijas, televizija ir kinas, bet ir, atsiradus internetui, daugelį naujų rūšių, pradedant skaitmeninėmis publikacijomis ir baigiant internetu teikiamomis paslaugomis.

ES skatina valstybių narių bendradarbiavimą šiame kontekste ir remia jų veiklą kūrybos pramonėje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 ir 173 straipsnius. Atviros ir sąžiningos ES audiovizualinių paslaugų rinkos pagrindas yra Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. ES taip pat vykdo finansavimo programas, tokias kaip „Kūrybiška Europa“ (2014-2020 m.), bei skatina interneto turinio platinimą, gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir žiniasklaidos pliuralizmą.

Taip pat žr.: