Audiovizuális és médiaügyek

Súgó PDF exportálása Oldal nyomtatása 
Employment and social policy

Az audiovizuális és a médiaágazat közvetlenül több mint egymillió európai uniós állampolgár számára biztosít megélhetést. Az ágazat nem csupán a hagyományosabb médiát - a rádiós és televíziós műsorszolgáltatást, valamint a filmszínházakat - foglalja magában, hanem az internet elterjedése óta megjelent, a digitális kiadványoktól az online szolgáltatásokig terjedő számos új médiát is.

Az Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. és 173. cikkelye alapján támogatja a tagállamok között e téren megvalósuló együttműködést és a kreatív ágazatban folytatott tevékenységüket. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv megteremti az alapot az audiovizuális szolgáltatások nyílt és méltányos uniós piacának megvalósításához. Az EU finanszírozási programokat is biztosít, ennek egyik példája a Kreatív Európa (2014-2020) program, valamint elősegíti az online tartalmak terjesztését, a médiaműveltséget és a média pluralizmusát.