Closamharc agus na meáin

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Oibríonn breis is milliún saoránach den Aontas Eorpach (AE) go díreach san earnáil closamhairc agus meán. Cumhdaíonn an earnáil seo meáin thraidisiúnta amhail an raidió, an teilifís and an phictiúrlann, mar aon lena lán meán nua, ó cruthaíodh an tIdirlíon, idir fhoilseacháin dhigiteacha agus sheirbhísí ar líne.

Spreagann an AE comhar idir Bhallstáit sa réimse seo agus tacaíonn sé lena gcuid gníomhaíochtaí san earnáil chruthaitheach ar bhonn Airteagal 167 agus 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Leagtar amach leis an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc bunús le haghaidh mhargadh cothrom agus oscailte san AE do sheirbhísí closamhairc. Tá cláir chistiúcháin á reáchtáil ag an AE chomh maith, amhail “Eoraip Chruthaitheach” (2014-2020), agus cuireann sé dáileadh an inneachair ar líne, litearthacht sna meáin agus iolrachas na meán chun cinn.

Ábhar eile spéise: