Audiovisuaalvaldkond ja meedia

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Audiovisuaal- ja meediasektor annab Euroopa Liidus (EL) tööd rohkem kui miljonile inimesele. See ei hõlma üksnes traditsioonilisi meediakanaleid, nagu raadio, televisioon ja kino, vaid ka pärast internetiajastu algust tekkinud mitut uut meedialiiki digitaalsetest väljaannetest veebipõhiste teenusteni.

EL soodustab liikmesriikide koostööd selles valdkonnas ja toetab nende loomesektori tegevust Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 167 ja 173 alusel. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis sätestatakse ELi audiovisuaalteenuste avatud ja õiglase turu põhialused. EL on loonud ka rahastamiskavasid (nt „Creative Europe” ajavahemikul 2014-2020) ning edendab veebipõhise sisu levitamist, meediaalast kirjaoskust ja meedia pluralismi.

Vaata ka: