Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής επικοινωνίας

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απασχολούνται άμεσα στον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο εν λόγω τομέας καλύπτει όχι μόνο τα πιο παραδοσιακά μέσα, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινηματογράφο, αλλά επίσης, μετά την επικράτηση του διαδικτύου, πολλά νέα μέσα, που ξεκινούν από τις ψηφιακές δημοσιεύσεις και φτάνουν έως τις επιγραμμικές υπηρεσίες.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα, και στηρίζει τις δράσεις τους στον δημιουργικό τομέα δυνάμει των άρθρων 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θεσπίζει τη βάση για μια ανοικτή και δίκαιη αγορά για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Επίσης η ΕΕ διαχειρίζεται χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020), και προωθεί τη διανομή του επιγραμμικού περιεχομένου, την παιδεία στα μέσα και τον πλουραλισμό στα μέσα.