Audiovisuelle medier og mediepolitik

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Den audiovisuelle sektor og mediesektoren tegner sig direkte for mere end en million arbejdspladser i Den Europæiske Union (EU). Sektoren dækker ikke blot de mere traditionelle medier såsom radio, TV og biograf, men omfatter siden internettets fremkomst også en række nye medier lige fra digitale publikationer til onlinetjenester.

EU opfordrer til samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område og støtter disses initiativer på grundlag af artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Direktivet om audiovisuelle medietjenester udgør fundamentet for et åbent og retfærdigt EU-marked for audiovisuelle tjenester. EU står ligeledes bag støtteprogrammer såsom Kreativt Europa (2014-2020) og fremmer udbredelsen af onlineindhold, mediekendskab og mediepluralisme.