Audiovizuální oblast a média

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

V oblasti audiovizuálních médií je přímo zaměstnáno více než milion občanů Evropské unie (EU). Patří sem nejen tradičnější média, jako je rozhlas, televize a kino, ale od příchodu internetu také mnoho nových médií, od digitálních publikací až po on-line služby.

V této souvislosti EU podporuje spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a podporuje jejich činnosti v tvůrčím odvětví na základě článku 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU). Směrnice o audiovizuálních mediálních službách stanoví základ pro otevřený a spravedlivý trh EU s audiovizuálními službami. EU také provozuje programy financování, jako je Kreativní Evropa (2014-2020), a podporuje šíření obsahu on-line, mediální gramotnosti a plurality médií.

Mohlo by vás zajímat: