Rolnictwo

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Wspólna polityka rolna (WPR) narodziła się we wczesnej fazie integracji europejskiej, kiedy państwa członkowskie zobowiązały się zrestrukturyzować oraz zwiększyć produkcję żywności, uszczuploną po II wojnie światowej.

Obecnie WPR nadal odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej, nie tylko dlatego, że gwarantuje zaopatrzenie w żywność dobrej jakości w przystępnych cenach dla zaspokojenia potrzeb półmiliardowej społeczności UE i prowadzi znaczną ilość wywozu, ale także dlatego, że zabezpiecza przyszłą egzystencję społeczności obszarów wiejskich, miast i miasteczek, chroni bioróżnorodność, krajobrazy i jakość gleby.

Radykalnie zreformowana w 2013 r., by stać się sprawiedliwszą, bardziej ekologiczną, bardziej skuteczną i innowacyjną, WPR w dalszym ciągu pełni ważną rolę, przyczyniając się do trwalszego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie z głównymi celami strategii „Europa 2020”.