Zemědělství

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Ke společné zemědělské politice (SZP) vedla potřeba zvýšit produkci potravin a restrukturalizovat zemědělství v prvních letech evropské integrace po druhé světové válce.

SZP zajišťuje stabilní přísun dostupných a kvalitních potravin pro téměř půl miliardy občanů EU, přičemž nemalý objem jde na vývoz, ale také hraje klíčovou roli při zajišťování budoucnosti venkovských obcí, vesnic a měst, biologické rozmanitosti, krajiny a kvality půdy.

SZP prošla v roce 2013 radikální změnou, aby byla spravedlivější, zelenější, efektivnější a inovativnější, a nadále má zásadní význam pro to, aby přispívala k udržitelnějšímu růstu podporujícímu začlenění, což jsou hlavní cíle strategie EU 2020.