Kmetijstvo

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Skupna kmetijska politika (SKP) izhaja iz potrebe po povečanju proizvodnje hrane in preoblikovanju kmetijstva v prvih letih evropskega združevanja po drugi svetovni vojni.

Ker zagotavlja stabilno oskrbo s kakovostno hrano po dostopnih cenah za pol milijarde prebivalcev EU, ima tudi osrednjo vlogo pri zagotavljanju prihodnosti za podeželske skupnosti, vasi in mesta, biotsko raznovrstnost, krajino in kakovost tal.

SKP, ki je leta 2013 doživela korenito preoblikovanje, da bi postala pravičnejša, učinkovitejša ter bolj „zelena“ in inovativna, ohranja svoj osrednji pomen in prispeva k bolj trajnostni in vključujoči rasti, tj. ciljem strategije Evropa 2020.