Poľnohospodárstvo

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Potreba reštrukturalizácie poľnohospodárstva a zvýšenia produkcie potravín v počiatkoch európskej integrácie po druhej svetovej vojne viedla k vzniku spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

SPP zabezpečuje stabilné dodávky cenovo dostupných a kvalitných potravín pre pol miliardy občanov EÚ, ako aj významné vývozné množstvá. Zároveň zohráva zásadnú úlohu pri zaisťovaní budúcnosti vidieckych spoločenstiev, obcí a miest, biodiverzity, krajiny a kvality pôdy.

V roku 2013 bola táto politika radikálne prepracovaná tak, aby bola spravodlivejšia, ekologickejšia, účinnejšia a inovatívnejšia. SPP má trvalo veľký význam, pretože prispieva k udržateľnejšiemu a začleňujúcejšiemu rastu, ktorý patrí medzi kľúčové ciele stratégie Európa 2020.