Právní akty – statistiky

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Ke každému roku a měsíci uvádíme údaje o počtu nařízení, směrnic a rozhodnutí (ať již aktuálně platných nebo těch, jejichž platnost skončila). Jde o celkový počet určitého typu aktů a dále podrobné údaje pro Evropský parlament, Komisi a Radu. Základní a pozměňující akty se počítají zvlášť.

Pro časové zařazení je rozhodující datum přijetí aktu. Případné opravy aktu na něj nemají vliv.

Počet právních aktů

Základní akty Pozměňující akty
Nařízení 803 413
EP a Rada 24 27
Rada 14 55
Evropská komise 763 329
Jiné 2 2
Směrnice 16 25
EP a Rada 13 5
Rada 2 4
Evropská komise 1 16
Jiné 0 0
Rozhodnutí 608 195
EP a Rada 19 0
Rada 289 91
Evropská komise 250 93
Jiné 50 11
Celkem 1427 633