Právní akty – statistiky

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Ke každému roku a měsíci uvádíme údaje o počtu nařízení, směrnic a rozhodnutí (ať již aktuálně platných nebo těch, jejichž platnost skončila). Jde o celkový počet určitého typu aktů a dále podrobné údaje pro Evropský parlament, Komisi a Radu. Základní a pozměňující akty se počítají zvlášť.

Pro časové zařazení je rozhodující datum přijetí aktu. Případné opravy aktu na něj nemají vliv.

Počet právních aktů

Základní akty Pozměňující akty
Nařízení 805 412
EP a Rada 24 27
Rada 14 55
Evropská komise 765 328
Jiné 2 2
Směrnice 16 25
EP a Rada 13 5
Rada 2 4
Evropská komise 1 16
Jiné 0 0
Rozhodnutí 609 195
EP a Rada 19 0
Rada 289 91
Evropská komise 251 93
Jiné 50 11
Celkem 1430 632