Search results

Help Print this page 
Search criteria
Minimize

Recently published - National transposition measures

Query: (DTS = 7) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Search language: English

 1 2 Next20 

Results 1 - 10 of 194

Save item

This document does not exist in your search language.

Zákon č. 141/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Save item

This document does not exist in your search language.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Save item

This document does not exist in your search language.

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIII-605

Save item

TRANSPORT (CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD) REGULATIONS 2010

Save item

This document does not exist in your search language.

Οι Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

Save item

This document does not exist in your search language.

Vyhláška č. 192/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

Save item

This document does not exist in your search language.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS 31 JUILLET 2017 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Save item

This document does not exist in your search language.

Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung

Save item

This document does not exist in your search language.

Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

Save item

This document does not exist in your search language.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

 1 2 Next20 

Results 1 - 10 of 194