Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands

 1 2 Volgende23 

Resultaten 1 - 10 van de 226

Opslaan

Dit document bestaat niet in de taal waarin u het heeft gezocht.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:291
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 28 april 2017.
Irit Azoulay e.a. tegen Europees Parlement.
Openbare dienst – Ambtenaren – Tijdelijk functionarissen – Beloning – Gezinstoelagen – Schooltoelage – Weigering om schoolkosten te vergoeden – Artikel 3, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut – Gewettigd vertrouwen – Gelijke behandeling – Beginsel van behoorlijk bestuur.
Zaak T-580/16.

Digitale jurisprudentie (algemeen)
ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:291
Opslaan

Dit document bestaat niet in de taal waarin u het heeft gezocht.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:290
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 28 april 2017.
Gameart sp. z o.o. tegen Europese Commissie.
Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Documenten betreffende een niet-nakomingsprocedure – Door een lidstaat opgestelde documenten – Verzoek om toegang tot documenten die aan de lidstaat zijn gericht – Doorzending van het verzoek om toegang naar de Commissie – Weigering van toegang – Bevoegdheid van de Commissie – Van instelling afkomstig document – Artikel 5 van verordening (EG) nr. 1049/2001.
Zaak T-264/15.

Digitale jurisprudentie (algemeen)
ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:290
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 27 april 2017.
Germanwings GmbH tegen Europese Commissie.
Zaak T-375/15.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:289
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 27 april 2017.
BASF SE tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-721/15.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:286
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 27 april 2017.
Deere & Company tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-622/15.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:287
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 27 april 2017.
CC tegen Europees Parlement.
Zaak T-446/16 P.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:288
Opslaan

Dit document bestaat niet in de taal waarin u het heeft gezocht.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:292
Opslaan

Dit document bestaat niet in de taal waarin u het heeft gezocht.

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 27 April 2017.#Akzo Nobel NV and Others v European Commission.#Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — European markets in tin stabilisers and in ESBO/esters heat stabilisers — Price fixing, market allocation and exchange of commercially sensitive information — Whether the unlawful conduct of the subsidiaries may be attributed to the parent company — Regulation (EC) No 1/2003 — Article 25(1) — Limitation period for the imposition of penalties on subsidiaries — Effects on the legal position of the parent company.#Case C-516/15 P.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:314

 1 2 Volgende23 

Resultaten 1 - 10 van de 226