Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands

 1 2 Volgende17 

Resultaten 1 - 10 van de 169

Opslaan

Conclusie van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona van 18 januari 2017.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:25
Opslaan

Conclusie van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona van 18 januari 2017.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:23
Opslaan

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2017.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Fondazione Santa Lucia tegen Cassa conguaglio per il settore elettrico e.a.
Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/96/EG – Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit – Belastingverlagingen – Materiële werkingssfeer – Voordelen met betrekking tot de bijdragen voor de algemene kosten van de stroominfrastructuur – Artikel 17 – Energie-intensieve bedrijven – Voordelen die enkel aan dergelijke bedrijven binnen de verwerkende industrie worden toegekend – Toelaatbaarheid.
Zaak C-189/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:17
Opslaan

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 januari 2017.
Minister Finansów tegen Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP).
Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Belastbare handelingen – Begrip verrichting van diensten onder bezwarende titel – Storting van heffingen ten gunste van collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en naburige rechten uit hoofde van de billijke compensatie – Daarvan uitgesloten.
Zaak C-37/16.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:22
Opslaan

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 januari 2017.
Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen tegen Hauptzollamt Bielefeld.
Prejudiciële verwijzing – Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief – Terugbetaling van invoerrechten – Verordening (EEG) nr. 2913/92 (douanewetboek) – Artikel 241, eerste alinea, eerste streepje – Verplichting van een lidstaat om te voorzien in de betaling van moratoire interest, ook wanneer geen verzoek is ingediend bij de nationale rechterlijke instanties.
Zaak C-365/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:19
Opslaan

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2017.
NEW WAVE CZ a.s. tegen ALLTOYS spol. s r. o.
1 „Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Richtlijn 2004/48/EG – Gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht – Recht op informatie – Verzoek om informatie tijdens een procedure – Gerechtelijke procedure waarin is vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht”.
Zaak C-427/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:18
Opslaan

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 januari 2017.
Sjelle Autogenbrug I/S tegen Skatteministeriet.
Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Bijzondere regeling voor de belastingheffing over de winstmarge – Begrip ,gebruikte goederen’ – Verkoop van reserveonderdelen van autowrakken.
Zaak C-471/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:20
Opslaan

Conclusie van advocaat-generaal M. Wathelet van 18 januari 2017.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:24
Opslaan

Dit document bestaat niet in de taal waarin u het heeft gezocht.

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 18 January 2017.#Toshiba Corp. v European Commission.#Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Global market for cathode ray tubes for television sets and computer monitors — Agreements and concerted practices on pricing, market sharing, customer allocation and output limitation ‐ Concept of ‘economic unit’ between two companies — Concept of ‘decisive influence’ — Joint control by two parent companies — Distortion of evidence.#Case C-623/15 P.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2017:21
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 17 januari 2017.
Netguru sp. z o.o. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-54/16.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2017:9

 1 2 Volgende17 

Resultaten 1 - 10 van de 169