Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands

 1 2 Volgende14 

Resultaten 1 - 10 van de 136

Opslaan

Zaak C-662/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 december 2016 door Laboratoire de la mer tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 18 oktober 2016 in zaak T-109/16, Laboratoire de la mer/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-449/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Genova — Italië) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikel 3 — Gezinsbijslagen — Richtlijn 2011/98/EU — Artikel 12 — Recht op gelijke behandeling — Onderdanen van derde landen die houder zijn van een gecombineerde vergunning]

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Gevoegde zaken C-444/16 en C-445/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 15 juni 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Mons — België) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 78/660/EEG — Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen — Beginsel van het getrouwe beeld — Voorzichtigheidsbeginsel — Vennootschap die een aandelenoptie schrijft en de voor de optie ontvangen prijs boekt in het boekjaar waarin de optie is gelicht, of bij het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan)

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-422/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Trier — Duitsland) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 78 en bijlage VII, deel III — Besluit 2010/791/EU — Definities, aanduidingen en verkoopbenamingen — „Melk” en „Zuivelproducten” — Benamingen gebruikt voor de afzetbevordering en de afzet van zuiver plantaardige levensmiddelen]

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-349/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — België) — T.KUP SAS/Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Dumping — Verordening (EG) nr. 1472/2006 — Invoer van bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit China en Vietnam — Geldigheid van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1294/2009 — Procedure van nieuw onderzoek bij het vervallen van antidumpingmaatregelen — Niet-verbonden importeurs — Steekproeven — Belang van de Europese Unie]

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-279/16 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juni 2017 — Spanje/Commissie en Letland (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — EOGFL, ELGF en Elfpo — Aan financiering door de Europese Unie onttrokken uitgaven — Door het Koninkrijk Spanje gedane uitgaven)

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-415/17: Beroep ingesteld op 10 juli 2017 — Commissie/Kroatië

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-249/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Prejudiciële verwijzing — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EU) nr. 1215/2012 — Artikel 7, punt 1 — Begrippen „verbintenissen uit overeenkomst” en „overeenkomst tot levering van diensten” — Regresvordering tussen hoofdelijke medeschuldenaren van een kredietovereenkomst — Bepaling van de plaats van uitvoering van de kredietovereenkomst)

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-383/17: Beroep ingesteld op 26 juni 2017 — Europese Commissie/Portugese Republiek

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-126/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Midden-Nederland) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2001/23/EG — Artikelen 3 tot en met 5 — Overgang van ondernemingen — Behoud van de rechten van de werknemers — Uitzonderingen — Insolventieprocedure — „Pre-pack” — Voortbestaan van een onderneming)

PB C 277 van 21.8.2017, blz. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Volgende14 

Resultaten 1 - 10 van de 136