Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands

 1 2 Volgende9 

Resultaten 1 - 10 van de 82

Opslaan

62013TO0019(01): Beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 juni 2015.
Frank Bold Society tegen Europese Commissie.
Milieu - Richtlijn 2003/87/EG.
Zaak T-19/13.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2015:520
Opslaan

62015TO0069: Beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 16 juli 2015.
NK Rosneft OAO en anderen tegen Raad van de Europese Unie.
Zaak T-69/15.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2015:565
Opslaan

62014TA0312: Zaak T-312/14: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2015 — Federcoopesca e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Visserij — Communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen — Besluit van de Commissie houdende instelling van een actieplan om de tekortkomingen van de Italiaanse visserijcontroleregeling te verhelpen — Handeling die op zich de rechtspositie van de verzoekende partij niet wijzigt — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62015TN0339: Zaak T-339/15: Beroep ingesteld op 27 juni 2015 — Polski Koncern Naftowy Orlen/BHIM (Vorm van tankstation)

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62015FB0035: Zaak F-35/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juli 2015 — De Esteban Alonso/Commissie (Openbare dienst — Artikel 24 van het Statuut — Verzoek om bijstand — Strafprocedure voor een nationaal gerecht — Civiele partijstelling van de Commissie — Beroep kennelijk ongegrond)

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62015TN0360: Zaak T-360/15: Beroep ingesteld op 1 juli 2015 — Dr Vita/BHIM (69)

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62015FN0072: Zaak F-72/15: Beroep ingesteld op 4 mei 2015 — ZZ/Commissie

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62013TA0677: Zaak T-677/13: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2015 — Axa Versicherung/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in verband met een procedure inzake de toepassing van de mededingingsregels — Verzoek betreffende een geheel van documenten — Weigering van toegang — Verzoek betreffende één enkel document — Inhoudstafel — Verplichting om een concreet en individueel onderzoek te verrichten — Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciële belangen van een derde — Uitzondering betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Hoger openbaar belang — Schadevordering — Motiveringsplicht”]

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62014FB0069: Zaak F-69/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 juli 2015 — Carreira/ESMA

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

62015TN0327: Zaak T-327/15: Beroep ingesteld op 2 juni 2015 — Helleense Republiek/Commissie

PB C 279 van 24.8.2015, blz. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Volgende9 

Resultaten 1 - 10 van de 82