Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands

 1 2 Volgende20 

Resultaten 1 - 10 van de 200

Opslaan

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 april 2018.
MP tegen Secretary of State for the Home Department.
Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 4 – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 2, onder e) – Voorwaarden om voor de subsidiairebeschermingsstatus in aanmerking te komen – Artikel 15, onder b) – Risico op ernstige schade aan de geestelijke gezondheid van verzoeker indien hij wordt teruggestuurd naar zijn land van herkomst – Persoon die in zijn land van herkomst aan foltering is blootgesteld.
Zaak C-353/16.

Digitale jurisprudentie (algemeen, rubriek "Informatie over niet-gepubliceerde beslissingen")
ECLI-code: ECLI:EU:C:2018:276
Opslaan

Dit document bestaat niet in het Nederlands.

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 24 avril 2018.#Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence contre Banque centrale européenne.#Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit – Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511‑13, second alinéa, du code monétaire et financier français – Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement – Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511‑58 du code monétaire et financier français.#Affaire T-133/16.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2018:219
Opslaan

Zaak T-120/18: Beroep ingesteld op 20 februari 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-144/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 februari 2018 door River Kwai International Food Industry Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 14 december 2017 in zaak T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) / Raad van de Europese Unie

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Gevoegde zaken C-523/16 en C-536/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 28 februari 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italië) — MA.T.I. SUD SpA / Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA / Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 51 — Correctie van de inschrijvingen — Richtlijn 2004/17/EG — Verduidelijking van de inschrijvingen — Nationale wettelijke regeling waarbij de inschrijvers de te verstrekken documenten slechts kunnen corrigeren tegen betaling van een geldboete — Beginselen betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten — Beginsel van gelijke behandeling — Evenredigheidsbeginsel)

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak T-127/18: Beroep ingesteld op 28 februari 2018 — Cortina et FLA Europe/Commissie

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak T-402/15: Arrest van het Gerecht van 1 maart 2018 — Polen/Commissie („EFRO — Weigering om een financiële bijdrage aan een groot project te bevestigen — Artikel 41, lid 1, van verordening (EG) nr. 1083/2006 — Beoordeling van de bijdrage van een groot project tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het operationele programma — Artikel 41, lid 2, van verordening nr. 1083/2006 — Overschrijding van de termijn”)

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak T-157/18: Beroep ingesteld op 28 februari 2018 — Caprice Schuhproduktion/Commissie

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak T-855/16: Arrest van het Gerecht van 7 maart 2018 — Fertisac/ECHA („REACH — Voor registratie van een stof verschuldigde vergoeding — Lagere vergoeding voor kmo’s — Verificatie door ECHA van de verklaring inzake de grootte van de onderneming — Besluit waarbij een vergoeding voor administratieve kosten wordt opgelegd — Aanbeveling 2003/361/EG — Overschrijding van de financiële maxima — Begrip ‚verbonden onderneming’”)

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

Zaak C-3/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 28 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Prejudiciële verwijzing — Vrij verrichten van diensten — Artikel 56 VWEU — Artikel 4, lid 3, VEU — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Beperkingen — Kansspelen — Nationale regeling — Exploitatie van bepaalde vormen van kansspelen door de staat — Exclusiviteit — Concessiestelsel voor andere vormen van spelen — Vergunningsvereiste — Bestuursrechtelijke sanctie)

PB C 142 van 23.4.2018, blz. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Volgende20 

Resultaten 1 - 10 van de 200