Riżultati tat-tfittxija

Għajnuna Ipprintja din il-paġna 
Kriterji ta' tiftix
Imminimizza

Ippublikati reċentement – Każistika tal-UE

Mistoqsija: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Lingwa tat-tiftixa: Malti

 1 2 Li jmiss22 

Riżultati 1 - 10 ta' 211

Issejvja oġġett

Kawża C-240/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni vs Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/21/KE — Artikolu 3 — Imparzjalità u indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali — Direttiva 2002/20/KE — Artikolu 12 — Ħlasijiet amministrattivi — Issuġġettar ta’ awtorità regolatorja nazzjonali għad-dispożizzjonijiet applikabbli fil-qasam tal-finanzi pubbliċi kif ukoll għal ċerti dispożizzjonijiet ta’ limitazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tal-ispejjeż tal-amministrazzjonijiet pubbliċi)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-57/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen – Il-Belġju) – United Video Properties Inc. vs Telenet NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Drittijiet tal-proprjetà intellettwali — Direttiva 2004/48/KE — Artikolu 14 — Spejjeż legali — Spejjeż tal-avukat — Rimbors b’rata fissa — Ammonti massimi — Spejjeż ta’ konsulenza teknika — Rimbors — Kundizzjoni ta’ nuqqas imwettaq mill-parti li tilfet)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-543/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour constitutionnelle – il-Belġju) – Ordre des barreaux francophones et germanophone et, Jimmy Tessens et, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon et vs Conseil des ministres (VAT — Direttiva 2006/112/KE — Validità u interpretazzjoni tad-Direttiva — Servizzi pprovduti minn avukati — Issuġġettar għall-VAT — Dritt għal rimedju effettiv — Opportunitajiet ugwali għall-partijiet — Għajnuna legali)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-423/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesarbeitsgericht – il-Ġermanja) – Nils-Johannes Kratzer vs R+V Allgemeine Versicherung AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Artikolu 3(1)(a) — Direttiva 2006/54/KE — Ugwaljanza tal-opportunitajiet u ugwaljanza fit-trattament bejn l-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Artikolu 14(1)(a) — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “aċċess għall-impjieg, għal xogħol ta’ min jaħdem għal rasu u għal xogħol ieħor” — Preżentazzjoni ta’ kandidatura għal impjieg intiż li jinkiseb l-istatus formali ta’ applikant biss sabiex jintalab kumpens għal diskriminazzjoni — Abbuż ta’ dritt)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-330/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 – Johannes Tomana et vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u L-Irlanda ta’ Fuq (Appell — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet li jagħmlu parti mill-gvern taż-Żimbabwe jew li huma marbuta miegħu — Lista ta’ persuni, ta’ gruppi u ta’ entitajiet koperti mill-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Inklużjoni tal-ismijiet tal-appellanti)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-379/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Association France Nature Environnement vs Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2001/42/KE — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti u programmi fuq l-ambjent — Att nazzjonali inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni — Konsegwenzi ġuridiċi — Setgħa tal-qorti nazzjonali li żżomm provviżorjament ċerti effetti tal-imsemmi att — It-tielet paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE — Obbligu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-332/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Treviso – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Giuseppe Astone (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 167, 168, 178 sa 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 u 273 — Dritt għal tnaqqis tal-VAT — Rekwiżiti sostantivi — Rekwiżiti proċedurali — Terminu ta’ dekadenza — Dispożizzjonijiet nazzjonali li jeskludu d-dritt għal tnaqqis f’każ ta’ osservanza tal-parti l-kbira tar-rekwiżiti proċedurali — Evażjoni fiskali)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-147/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Città Metropolitana di Bari, li kienet Provincia di Bari vs Edilizia Mastrodonato Srl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-ambjent — Immaniġġar ta’ skart — Direttiva 2006/21/KE — Artikolu 10(2) — Radam ta’ spazji vojta ta’ tħaffir bi skart minbarra l-iskart ta’ estrazzjoni — Rimi f’landfill jew irkupru tal-imsemmi skart)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-102/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Ítélőtábla – l-Ungerija) – Gazdasági Versenyhivatal vs Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Azzjoni għall-ikrupru ta’ ammonti mħallsa indebitament — Arrikkiment indebitu — Kreditu li joriġina mir-rimbors inġustifikat ta’ multa għal ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-168/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Prešov – is-Slovakkja) – Milena Tomášová vs Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s.r.o. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Kuntratt ta’ kreditu li jinkludi klawżola inġusta — Eżekuzzjoni forzata ta’ deċiżjoni ta’ arbitraġġ adottata skont din il-klawżola — Responsabbiltà ta’ Stat Membru għad-danni kkawżati lill-individwi minħabba ksur tad-dritt tal-Unjoni imputabbli lil qorti nazzjonali — Kundizzjonijiet għal stabbiliment — Eżistenza ta’ ksur suffiċjentement serju tad-dritt tal-Unjoni)

ĠU C 350, 26.9.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Li jmiss22 

Riżultati 1 - 10 ta' 211