Riżultati tat-tfittxija

Għajnuna Ipprintja din il-paġna 
Kriterji ta' tiftix
Imminimizza

Ippublikati reċentement – Każistika tal-UE

Mistoqsija: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Lingwa tat-tiftixa: Malti

 1 2 Li jmiss21 

Riżultati 1 - 10 ta' 207

Issejvja oġġett

Kawża C-321/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tad-Dublin District Court – l-Irlanda) – proċeduri kriminali kontra Owen Pardue (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Preambolu u Artikoli 6, 20, 41, 47 u 48 — Setgħat tal-awtorità nazzjonali responsabbli għat-tressiq ta’ proċeduri kriminali — Nuqqas ta’ implementazzjoni tad-dritt tal-Unjoni — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni manifesta tal-Qorti tal-Ġustizzja)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-222/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-15 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad – Varna) – il-Bulgarija – “MIP-TS” OOD vs Nachalnik na Mitnitsa Varna (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika kummerċjali — Regolament (KE) Nru°1225/2009 — Artikolu 13 — Evitar — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 791/2011 — Drappijiet b’malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina — Dazji antidumping — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 437/2012 u (UE) Nru 21/2013 — Spedizzjoni mit-Tajlandja — Estensjoni tad-dazju antidumping — Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Irkupru a posteriori ta’ dazji fuq l-importazzjoni)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-162/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat- Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – L-Italja) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl vs Comune di Monteroduni (Talba għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Direttiva 2014/24/UE — Parteċipazzjoni f’sejħa għal offerti — Offerent li naqas milli jsemmi fl-offerta n-nefqa tal-impriża fir-rigward tas-sigurtà fuq ix-xogħol — Obbligu mill-qrati li tissemma din in-nefqa — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li jiġi rrettifikat dan in-nuqqas)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-140/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – l-Italja) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl vs Comune di Maiolati Spontini (Talba għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Direttiva 2014/24/UE — Parteċipazzjoni f’sejħa għal offerti — Offerent li naqas milli jsemmi fl-offerta n-nefqa tal-impriża fir-rigward tas-sigurtà fuq ix-xogħol — Obbligu mill-qrati li tissemma din in-nefqa — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li jiġi rrettifikat dan in-nuqqas)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawżi Magħquda C-10/16 sa C-12/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria provinciale di Genova – l-Italja – Ignazio Messina & C. SpA vs Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Deċiżjoni tar-rinviju — Assenza ta’ biżżejjed preċiżazzjonijiet dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv — Assenza ta’ preċiżazzjonijiet dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-bżonn ta’ risposta għad-domandi preliminari għall-finijiet tas-soluzzjoni ta’ tilwima pendenti fil-kawża prinċipali — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Inammissibbiltà manifesta)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-697/15: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – l-Italja) – MB Srl vs Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Direttiva 2014/24/UE — Parteċipazzjoni f’sejħa għal offerti — Offerent li naqas milli fl-offerta jsemmi l-ispejjeż tal-impriża li jikkonċernaw is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol — Obbligu ġurisprudenzjali li tiġi pprovduta tali indikazzjoni — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li din l-ommissjoni tiġi rettifikata)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-637/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Ottubru 2016 – VSM Geneesmiddelen BV vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Saħħa pubblika — Protezzjoni tal-konsumaturi — Regolament (KE) Nru 1924/2006 — Indikazzjonijiet dwar is-saħħa li jirrigwardaw il-prodotti tal-ikel — Artikolu 13(3) — Lista komunitarja tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa awtorizzati li jirrigwardaw il-prodotti tal-ikel — Sustanzi botaniċi — Indikazzjonijiet sospiżi — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Teħid ta’ pożizzjoni mill-Kummissjoni — Att kontestabbli)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-590/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 – Alain Laurent Brouillard vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura nnegozjata ta’ sejħa għal offerti intiża għall-konklużjoni ta’ kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta’ testi ġuridiċi — Esklużjoni ta’ subappaltatur propost — Kapaċità professjonali — Rekwiżit ta’ taħriġ ġuridiku komplet — Rikonoxximent ta’ diplomi)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-4/17 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2017 mir-Repubblika Ċeka mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fl-20 ta’ Ottubru 2016 fil-Kawża T-141/15, Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Kawża C-575/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali ZARA — Servizzi ta’ trasport — Użu ġenwin — Proċedimenti ta’ revoka — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 51(1)(a) — Żnaturament tal-provi — Drittijiet tad-difiża)

ĠU C 63, 27.2.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Li jmiss21 

Riżultati 1 - 10 ta' 207