Riżultati tat-tfittxija

Għajnuna Ipprintja din il-paġna 
Kriterji ta' tiftix
Imminimizza

Ippublikati reċentement – Każistika tal-UE

Mistoqsija: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Lingwa tat-tiftixa: Malti

 1 2 Li jmiss18 

Riżultati 1 - 10 ta' 177

Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Jannar 2017.
Il-Kummissjoni Ewropea vs Total SA u Elf Aquitaine SA.
Appell – Akkordji – Suq tal-metakrilati – Multi – Responsabbiltà in solidum ta’ kumpanniji omm u tas-sussidjarja tagħhom għall-aġir ta’ ksur ta’ din tal-aħħar – Ħlas tal-multa mis-sussidjarja – Tnaqqis tal-ammont tal-multa tas-sussidjarja wara sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea – Ittri tal-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea li jeżiġu mill-kumpanniji omm il-ħlas tas-somma rrimborsata minnha lis-sussidjarja, miżjuda bl-interessi moratorji – Rikors għal annullament – Atti li jistgħu jiġu kkontestati – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva.
Kawża C-351/15 P.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:27
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-19 ta’ Jannar 2017.
National Roads Authority vs The Revenue Commissioners.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud – Direttiva 2006/112/KE – It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 13(1) – Attività ta’ ġestjoni u ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ infrastrutturi tat-toroq bi ħlas ta’ pedaġġ – Attivitajiet imwettqa minn korp irregolat mid-dritt pubbliku bħala awtorità pubblika – Preżenza ta’ operaturi privati – Distorsjonijiet sinjifikattivi tal-kompetizzjoni – Eżistenza ta’ kompetizzjoni attwali jew potenzjali.
Kawża C-344/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:28
Issejvja oġġett

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali E. Sharpston, ippreżentati fid-19 ta’ Jannar 2017.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:33
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Jannar 2017.
Schaefer Kalk GmbH & Co. KG vs Bundesrepublik Deutschland.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea – Direttiva 2003/87/KE – Pjan ta’ monitoraġġ – Regolament (UE) Nru 601/2012 – Artikolu 49(1) u punt 10 tal-Anness IV – Kalkolu tal-emissjonijiet tal-installazzjoni – Tnaqqis tad-diossidu tal-karbonju (CO2) ittrasferit – Esklużjoni tas-CO2 użat fil-produzzjoni ta’ karbonat tal-kalċju preċipitat – Validità tal-esklużjoni.
Kawża C-460/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:29
Issejvja oġġett

Dan id-dokument ma jeżistix bil-lingwa tat-tiftix tiegħek.

Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 19 January 2017.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:32
Issejvja oġġett

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali M. Bobek, ippreżentati fid-19 ta’ Jannar 2017.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:35
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tad-19 ta’ Jannar 2017.
Queisser Pharma GmbH & Co. KG vs Bundesrepublik Deutschland.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-merkanzija – Artikoli 34 sa 36 TFUE – Sitwazzjoni purament interna – Sigurtà tal-prodotti tal-ikel – Regolament (KE) Nru 178/2002 – Artikolu 6 – Prinċipju tal-analiżi tar-riskji – Artikolu 7 – Prinċipju ta’ prekawzjoni – Regolament (KE) Nru 1925/2006 – Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprojbixxi l-manifattura u t-tqegħid fis-suq ta’ supplimenti tal-ikel li jkun fihom aċidi amminiċi – Sitwazzjoni li fiha deroga temporanja minn din il-projbizzjoni taqa’ taħt is-setgħa diskrezzjonali tal-awtorità nazzjonali.
Kawża C-282/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:26
Issejvja oġġett

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Y. Bot, ippreżentati fid-19 ta’ Jannar 2017.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2017:30
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Jannar 2017.
Michał Wieromiejczyk vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea.
Kawża T-64/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2017:13
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Jannar 2017.
Jørgen Andersen vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Kawża T-92/11 RENV.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2017:14

 1 2 Li jmiss18 

Riżultati 1 - 10 ta' 177