Riżultati tat-tfittxija

Għajnuna Ipprintja din il-paġna 
Kriterji ta' tiftix
Imminimizza

Ippublikati reċentement – Każistika tal-UE

Mistoqsija: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Lingwa tat-tiftixa: Malti

 1 2 Li jmiss15 

Riżultati 1 - 10 ta' 143

Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018.
Frédéric Jahin vs Ministre de l'Économie et des Finances u Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-kapital – Artikoli 63 u 65 TFUE – Regolament (KE) Nru 883/2004 – Artikolu 11 – Imposti fuq id-dħul mill-kapital li jikkontribwixxu għall-finanzjament tas-siġurtà soċjali ta’ Stat Membru – Eżenzjoni għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea affiljati ma’ skema ta’ sigurtà soċjali ta’ Stat Membru ieħor – Persuni fiżiċi affiljati ma’ skema ta’ sigurtà soċjali ta’ Stat terz – Differenza fit-trattament – Restrizzjoni – Ġustifikazzjoni.
Kawża C-45/17.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:18
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018 (Estratti).
Kenup Foundation et vs L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT).
Riċerka u żvilupp teknoloġiku – EIT – Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 – Sejħa għal proposti għall-ħatra ta’ Komunità ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni – Ċaħda tal-offerta tar-rikorrenti – Regolament (KE) Nru 294/2008 – Regolament (UE) Nru 1290/2013 – Delegazzjoni illegali ta’ kompetenzi.
Kawża T-76/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:9
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018.
Stadion Amsterdam CV vs Staatssecretaris van Financiën.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 77/388/KEE – It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 12(3)(a) – Rata mnaqqsa ta’ VAT – Anness H, kategorija 7 – Provvista waħda komposta minn żewġ elementi distinti – Applikazzjoni selettiva ta’ rata mnaqqsa ta’ VAT għal wieħed minn dawn l-elementi – Żjara turistika bl-isem ta’ “World of Ajax” – Żjara l-mużew tal-AFC Ajax.
Kawża C-463/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:22
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018.
Wind 1014 GmbH u Kurt Daell vs Skatteministeriet.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 56 TFUE – Libertà li jiġu pprovduti servizzi – Restrizzjonijiet – Vettura bil-mutur meħuda b’leasing minn persuna residenti fi Stat Membru minn kumpannija leasing stabbilta fi Stat Membru ieħor – Taxxa ta’ reġistrazzjoni kkalkulata fuq bażi prorata tal-perijodu ta’ użu tal-vettura – Neċessità ta’ awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet fiskali nazzjonali qabel it-tqegħid fiċ-ċirkulazzjoni – Ġustifikazzjoni – Prevenzjoni ta’ evażjoni tar-regoli fiskali kif ukoll tal-applikazzjoni frawdolenti jew abbużiva tagħhom – Salvagwardja tal-kompetenza fiskali tal-Istat – Proporzjonalità.
Kawża C-249/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:21
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018.
Carlos Enrique Ruiz Conejero vs Ferroser Servicios Auxiliares SA u Ministerio Fiscal.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Direttiva 2000/78/KE – Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol – Artikolu 2(2)(b)(i) – Projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabbiltà – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tawtorizza, taħt ċerti kundizzjonijiet, it-tkeċċija ta’ impjegat minħabba assenzi intermittenti mix-xogħol, anki meta dawn ikunu ġġustifikati – Assenzi ta’ impjegat dovuta għal mard imputabbli għal diżabbiltà tiegħu – Inugwaljanza fit-trattament ibbażata fuq id-diżabbiltà – Diskriminazzjoni indiretta – Ġustifikazzjoni – Ġlieda kontra l-assenteiżmu mix-xogħol – Natura xierqa – Proporzjonalità.
Kawża C-270/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:17
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018.
INEOS Köln GmbH vs Bundesrepublik Deutschland.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea – Direttiva 2003/87/KE – Artikolu 10a – Regoli tranżitorji għall-allokazzjoni armonizzata mingħajr ħlas ta’ kwoti ta’ emissjoni – Perijodu 2013‑2020 – Deċiżjoni 2011/278/UE – Artikolu 3(h) – Kunċett ta’ ‘subinstallazzjoni ta’ emissjonijiet minn proċess’ – Emissjonijiet li jirriżultaw mill-kombustjoni ta’ karbonju mhux kompletament ossidizzat – Residwi likwidi – Esklużjoni.
Kawża C-58/17.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:19
Issejvja oġġett

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali M. Bobek, ippreżentati fit-18 ta’ Jannar 2018.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:20
Issejvja oġġett

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali N. Wahl, ippreżentati fit-18 ta’ Jannar 2018.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:23
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Jannar 2018.
Starbucks Corp. vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea.
Kawża T-398/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:4
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Jannar 2018.
Sun Media Ltd vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea.
Kawża T-204/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:5

 1 2 Li jmiss15 

Riżultati 1 - 10 ta' 143