Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais16 

Rezultāti 1 - 10 no 157

Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2017. gada 13. janvāris.
Deza, a.s. pret Eiropas Ķimikāliju aģentūru.
Lieta T-189/14.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums)
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:4
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas (pirmā palāta) rīkojums, 2017. gada 13. janvāris.
Idromacchine Srl u.c. pret Eiropas Komisiju.
Lieta T-88/09 DEP.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums)
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:5
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-452/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz Krzysztof Marek Poltorak izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas apcietināšanas orderis — Pamatlēmums 2002/584/TI — 1. panta 1. punkts — “Tiesas nolēmuma” jēdziens — 6. panta 1. punkts — “Izsniegšanas tiesu iestādes” jēdziens — Eiropas apcietināšanas orderis, ko Rikspolisstyrelsen (Valsts policijas pārvalde, Zviedrija) ir izsniegusi brīvības atņemšanas soda izpildei

OV C 14, 16.1.2017., 16./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lietu C-453/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 24 spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz Halil Ibrahim Özçelik izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas apcietināšanas orderis — Pamatlēmums 2002/584/TI — 8. panta 1. punkta c) apakšpunkts — “Apcietināšanas ordera” jēdziens — Autonoms Savienības tiesību jēdziens — Valsts apcietināšanas orderis, kuru kriminālvajāšanas veikšanai ir izsniedzis policijas dienests un apstiprinājis prokurors

OV C 14, 16.1.2017., 17./17. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-548/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas vecuma dēļ principi — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 2., 3. un 6. pants — Piemērošanas joma — Atšķirīga attieksme vecuma dēļ — Valsts tiesiskais regulējums, kurā noteikts mācību izdevumu, kas radušies pēc noteikta vecuma sasniegšanas, maksimālais atskaitāmais apmērs — Profesionālās izglītības pieejamība

OV C 14, 16.1.2017., 15./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-432/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Jēdziens “pakalpojumu sniegšana par atlīdzību” — Nodokļa maksātāja zirga uzticēšana zirgu skriešanās sacīkšu organizatoram — Atlīdzības novērtēšana — Tiesības uz to izmaksu atskaitījumu, kas ir saistītas ar nodokļa maksātāja zirgu sagatavošanu skriešanās sacīkstēm — Vispārīgas izmaksas, kas ir saistītas ar saimniecisko darbību kopumā — III pielikuma 14. punkts — Samazinātā PVN likme, kas ir piemērojama sporta telpu un inventāra izmantošanai — Piemērojamība skriešanās sacīkšu staļļu darbībai — Darījums, ko veido vienots pakalpojums vai vairāki neatkarīgi pakalpojumi

OV C 14, 16.1.2017., 14./15. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-544/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Marcandi Limited, kura darbojas ar nosaukumu “Madbid”/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

OV C 14, 16.1.2017., 26./28. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-417/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 16. novembra spriedums (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (ES) Nr. 1215/2012 — Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās — Piemērojamība — 24. panta 1. punkta pirmā daļa — Izņēmuma jurisdikcija lietās, kuru priekšmets ir lietu tiesības saistībā ar nekustamo īpašumu — 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Īpašā jurisdikcija lietās, kas attiecas uz līgumiem — Prasība atcelt nekustamā īpašuma dāvinājuma aktu un īpašumtiesību reģistrācijas svītrošana zemesgrāmatā

OV C 14, 16.1.2017., 13./14. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-542/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. oktobrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag u.c./Ingvar Mattsson mantinieki, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

OV C 14, 16.1.2017., 25./26. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-348/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 17. novembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 85/337/EEK — Direktīva 2011/92/ES — Piemērošanas joma — Jēdziens “īpašs valsts leģislatīvs akts” — Ietekmes uz vidi novērtējuma neesamība — Neapstrīdama atļauja — Ietekmes uz vidi novērtējuma neesamības legalizācija a posteriori ar leģislatīvu aktu — Sadarbības princips — LES 4. pants

OV C 14, 16.1.2017., 13./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nākamais16 

Rezultāti 1 - 10 no 157