Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais19 

Rezultāti 1 - 10 no 187

Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:370
Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:368
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-129/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 13. martā iesniedza Hof van beroep te Brussel (Beļģija) – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

OV C 161, 22.5.2017., 14./14. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta T-219/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. martā spriedums – Regione autonoma della Sardegna/Komisija Valsts atbalsts — Jūras transports — Kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu — Kapitāla palielināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt — Saņēmēja uzņēmuma likvidācija — Intereses celt prasību saglabāšana — Tiesvedības izbeigšanas pirms sprieduma taisīšanas neesamība — Atbalsta jēdziens — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Privātā ieguldītāja kritērijs — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Kļūda tiesību piemērošanā — Iebilde par prettiesiskumu — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Lēmums 2011/21/ES — Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai — Savienības nostādnes par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu — Spriedums lietā Altmark

OV C 161, 22.5.2017., 20./20. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta T-422/13: Vispārējās tiesas 2017. gada 5. aprīļa spriedums – CPME u.c./Padome Dempings — Dažu Indijas, Taizemes un Taivānas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu imports — Pasākumu termiņa beigu pārskatīšana — Komisijas priekšlikums atjaunot šos pasākumus — Padomes lēmums izbeigt pārskatīšanas procedūru, nenosakot šos pasākumus — Prasība atcelt tiesību aktu — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punkts — Būtiska kaitējuma atkārtošanās varbūtība — Regulas Nr. 1225/2009 21. panta 1. punkts — Savienības intereses — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu — Prasība par zaudējumu atlīdzību

OV C 161, 22.5.2017., 19./20. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-109/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. martā iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spānija) – Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán un María Concepción Marí Merino

OV C 161, 22.5.2017., 13./14. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-511/16: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 6. marta rīkojums – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste, persona, kas iestājusies lietā: Francijas Republika

OV C 161, 22.5.2017., 18./18. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-108/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. martā iesniedza Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lietuva) (UAB “Enteco Baltic”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

OV C 161, 22.5.2017., 12./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-229/16: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 23. februāra rīkojums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro

OV C 161, 22.5.2017., 18./18. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-107/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. martā iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – UAB “Aviabaltika”/BAB Ūkio bankas

OV C 161, 22.5.2017., 11./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nākamais19 

Rezultāti 1 - 10 no 187