Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais14 

Rezultāti 1 - 10 no 133

Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (virspalāta), 2017. gada 28. marts.
PJSC Rosneft Oil Company, anciennement OJSC Rosneft Oil Company pret Her Majesty's Treasury u.c.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā – Lēmuma 2014/512/KĀDP un Regulas (ES) Nr. 833/2014 normas – Spēkā esamība – Tiesas kompetence – ES un Krievijas partnerības nolīgums – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesiskās noteiktības un piemērojamo tiesību aktu precizitātes principi – Piekļuve kapitāla tirgum – Finansiāla palīdzība – Globālie depozitārie sertifikāti (Global Depositary Receipts) – Naftas nozare – Lūgums interpretēt jēdzienus “slāneklis” un “ūdeņi, kas dziļāki par 150 metriem” – Nepieņemamība.
Lieta C-72/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:236
Rezultāta saglabāšana

Lieta T-568/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – Morgese u.c./EUIPO – All Star (“2 STAR”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “2 STAR” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ONE STAR” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

OV C 95, 27.3.2017., 9./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta T-271/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 9. februāra spriedums – LD/EUIPO Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — 2011./2012. gada novērtējums — Faktu sagrozīšana — Kļūda tiesību piemērošanā — Uzticības ļaunprātīga izmantošana — Tiesiskā paļāvība

OV C 95, 27.3.2017., 8./9. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta T-98/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (“Radiatori”) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots radiators — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — EUIPO veikta tās apelācijas padomju lēmumu atceļoša sprieduma izpilde — Tiesības tikt uzklausītam — Aicinājums iesniegt pierādījumus un apsvērumus pēc Vispārējās tiesas atceļoša sprieduma — Attīstības līmeņa piesātinātība

OV C 95, 27.3.2017., 8./8. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Apvienotās lietas T-828/14 un T-829/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatoru termosifoni) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēti Kopienas dizainparaugi, kas atveido radiatoru termosifonus — Agrāki dizainparaugi — Iebilde par prettiesiskumu — Regulas (EK) Nr. 216/96 1.d pants — Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkts — Objektivitātes princips — Apelācijas padomes sastāvs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts — EUIPO veikta sprieduma, ar kuru atcelts EUIPO apelācijas padomes lēmums, izpilde — Attīstības līmeņa piesātinātība — Novērtēšanas datums

OV C 95, 27.3.2017., 7./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-13/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. janvārī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

OV C 95, 27.3.2017., 6./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-8/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. janvārī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

OV C 95, 27.3.2017., 5./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-440/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 2. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-510/14 un T-536/14 STAYWELL HOSPITALITY GROUP UN SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP UN STAYWELL HOSPITALITY GROUP (“PARK REGIS”) 2016. gada 4. augustā iesniedza Staywell Hospitality Group Pty Ltd

OV C 95, 27.3.2017., 3./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-628/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. decembrī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – Kreuzmayr GmbH

OV C 95, 27.3.2017., 4./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-469/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. jūlijā – Mauro Infante/Itālijas Republika

OV C 95, 27.3.2017., 4./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nākamais14 

Rezultāti 1 - 10 no 133