Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais22 

Rezultāti 1 - 10 no 219

Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta), 2017. gada 17. novembris (Izvilkumi).
Gmina Miasto Gdynia un Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. pret Eiropas Komisija.
Valsts atbalsts – Lidostu infrastruktūra – Publisks finansējums, kuru Gdiņas un Kosakovas pašvaldības ir piešķīrušas Gdynia-Kosakowo lidostai – Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un ir uzdots to atgūt – Lēmuma atcelšana – Formālas izmeklēšanas procedūras atkārtotas sākšanas neesamība – Tiesiskā režīma grozīšana – Ieinteresēto personu procesuālās tiesības – Būtisku procedūras noteikumu pārkāpums.
Lieta T-263/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:820
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Acquafarm, SL pret Eiropas Komisija.
Lieta T-458/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:810
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Carrera Brands Ltd pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-419/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:812
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Mapei SpA pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-723/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:807
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Galletas Gullón, SA pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-456/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:811
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Nanogate AG pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-767/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:809
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Mapei SpA pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-722/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:808
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Robeco Hollands Bezit NV u.c. pret Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).
College van Beroep voor het Bedrijfsleven Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2004/39/EK – Finanšu instrumentu tirgi – 4. panta 1. punkta 14) apakšpunkts – “Regulēta tirgus” jēdziens – Piemērošanas joma – Sistēma, kurā piedalās, no vienas puses, starpnieki, kas pārstāv ieguldītājus, un, no otras puses, “atvērta tipa” ieguldījumu fondu aģenti, kam ir pienākums izpildīt ar viņu fondiem saistītos rīkojumus.
Lieta C-658/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:870
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (desmitā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH pret Eiropas Komisija.
Apelācija – Šķīrējklauzula – Sestā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2002. – 2006.) – Daļas no apelācijas sūdzības iesniedzējas samaksātajām summām atmaksa – Fiksēta zaudējumu atlīdzība.
Lieta C-250/16 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:871
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2017. gada 16. novembris.
Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) pret Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome.
Lieta T-75/14.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:813

 1 2 Nākamais22 

Rezultāti 1 - 10 no 219