Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais20 

Rezultāti 1 - 10 no 193

Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta N. Vāla [N. Wahl] secinājumi, 2017. gada 29. jūnijs.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:508
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (pirmā palāta), 2017. gada 29. jūnijs.
„L.Č.” IK pret Valsts ieņēmumu dienests.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2006/112/EK – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 146. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Eksporta atbrīvojumi – Ar preču eksportu vai importu tieši saistītu pakalpojumu sniegšana – Jēdziens.
Lieta C-288/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:502
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (piektā palāta), 2017. gada 29. jūnijs.
Openbaar Ministerie pret Daniel Adam Popławski.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Pamatlēmums 2002/584/TI – Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm – Fakultatīvas neizpildes pamati – 4. panta 6. punkts – Dalībvalsts apņemšanās izpildīt kriminālsodu saskaņā ar tās iekšējām tiesībām – Īstenošana – Atbilstīgas interpretācijas pienākums.
Lieta C-579/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:503
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (piektā palāta), 2017. gada 29. jūnijs.
Eiropas Komisija pret Portugāles Republika.
Valsts pienākumu neizpilde – Akcīzes nodoklis cigaretēm – Direktīva 2008/118/EK – Iekasējamība – Iekasējamības laiks un vieta – Nodokļa markas – Akcīzes preču brīva aprite – Cigarešu paciņu izplatīšanas un tirdzniecības ierobežojums laikā – Samērīguma princips.
Lieta C-126/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:504
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta Saugmandsgaard Øe secinājumi, 2017. gada 29. jūnijs.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:506
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta P. Mengoci [P. Mengozzi] secinājumi, 2017. gada 29. jūnijs.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:507
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta N. Vāla [N. Wahl] secinājumi, 2017. gada 29. jūnijs.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2017:505
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta), 2017. gada 29. jūnijs.
Arrigo Cipriani pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CIPRIANI” – Ļaunticības neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Tiesību uz plaši pazīstamas personas personvārdu pārkāpuma neesamība – Regulas Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta a) apakšpunkts.
Lieta T-343/14.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:458
Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 29 June 2017.#United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Commission.#EAGF and EAFRD — Expenditure excluded from financing — Fruit and vegetables — Error of law — Article 3(1) and 3(3) of Regulation (EC) No 1433/2003 — Article 52(1) and 52(2) of Regulation (EC) No 1580/2007 — Principle of legality — Legal certainty — Equal treatment — Principle of non-discrimination — Obligation to state reasons.#Case T-27/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:457
Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2017:459

 1 2 Nākamais20 

Rezultāti 1 - 10 no 193