Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais20 

Rezultāti 1 - 10 no 197

Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta), 2018. gada 23. aprīlis.
Genomic Health, Inc. pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-354/17.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:212
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (devītā palāta), 2018. gada 25. aprīlis.
Ungārija pret Eiropas Komisija.
Valsts atbalsts – Atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar Ungārijas 2014. gada Likumu Nr. XCIV par veselības iemaksām no tabakas rūpniecības uzņēmumiem – Atbalsts, kas izriet no grozījumiem, kuri 2014. gadā izdarīti Ungārijas 2008. gada Likumā par pārtikas apriti un tās oficiālo uzraudzību – Nodokļi ar progresīvu likmi no gada apgrozījuma – Lēmums uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru – Pārtraukšanas rīkojuma vienlaicīga pieņemšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Pārtraukšanas rīkojuma neatdalāmība – Interese celt prasību – Pieņemamība – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Vienlīdzīga attieksme – Tiesības uz aizstāvību – Lojālas sadarbības princips – Regulas (EK) Nr. 659/1999 11. panta 1. punkts.
Lieta T-554/15.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums - sadaļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:220
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta Campos Sánchez-Bordona secinājumi, 2018. gada 25. aprīlis.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:279
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta M. Vatelē [M. Wathelet] secinājumi, 2018. gada 25. aprīlis.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:278
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (otrā palāta paplašinātā sastāvā), 2018. gada 24. aprīlis.
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence u.c. pret Eiropas Centrālā banka.
Apvienotās lietas T-133/16 līdz T-136/16.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums - sadaļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:219
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (virspalāta), 2018. gada 24. aprīlis.
MP pret Secretary of State for the Home Department.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patvēruma politika – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 4. pants – Direktīva 2004/83/EK – 2. panta e) punkts – Nosacījumi, lai saņemtu alternatīvo aizsardzību – 15. panta b) punkts – Būtiska kaitējuma risks pieteikuma iesniedzēja psihiskajai veselībai nosūtīšanas atpakaļ uz viņa izcelsmes valsti gadījumā – Persona, kas savā izcelsmes valstī ir tikusi spīdzināta.
Lieta C-353/16.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums - sadaļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:276
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas (septītā palāta) rīkojums, 2018. gada 19. aprīlis.
Allergopharma GmbH & Co. KG pret Eiropas Komisiju.
Lieta T-354/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:201
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (otrā palāta paplašinātā sastāvā), 2018. gada 23. aprīlis.
European Citizens' Initiative One of Us u.c. pret Eiropas Komisija.
Institucionālās tiesības – Eiropas pilsoņu iniciatīva – Pētniecības politika – Sabiedrības veselība – Sadarbība attīstības jomā – Savienības finansējums darbībām, kas saistītas ar cilvēka embriju iznīcināšanu – Komisijas paziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 211/2011 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu – Prasība atcelt tiesību aktu – Procesuālā rīcībspēja – Apstrīdams tiesību akts – Daļēja nepieņemamība – Pārbaude tiesā – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā.
Lieta T-561/14.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums - sadaļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:210
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-387/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Priekšnodokļa atskaitīšana — 183. pants — Pārmaksātā PVN atmaksa — Novēlota atmaksa — Atbilstoši valsts tiesībām maksājamo nokavējuma procentu summa — Šīs summas samazināšana ar nodokļa maksātāju nesaistītu iemeslu dēļ — Pieļaujamība — Nodokļu neitralitāte — Tiesiskā noteiktība)

OV C 142, 23.4.2018., 6./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

Lieta C-46/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Landesarbeitsgericht Bremen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi — 5. klauzulas 1. punkts — Pasākumi, kuru mērķis ir novērst uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu — Direktīva 2000/78/EK — 6. panta 1. punkts — Aizliegums diskriminēt vecuma dēļ — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir atļauts atlikt darba līguma beigu termiņu, kas ir noteikts parastajā pensionēšanās vecumā, tikai tāpēc, ka darba ņēmējs ir ieguvis tiesības uz vecuma pensiju)

OV C 142, 23.4.2018., 13./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nākamais20 

Rezultāti 1 - 10 no 197