Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais12 

Rezultāti 1 - 10 no 111

Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (trešā palāta), 2016. gada 1. decembris.
Mohamed Daouidi pret Bootes Plus SL u.c.
Juzgado de lo Social de Barcelona Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Direktīva 2000/78/EK – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – 1. – 3. pants – Jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums – Invaliditātes esamība – Ilgstošu fizisku, garīgu, intelektuālu vai maņu traucējumu jēdziens – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 3., 15., 21., 30., 31., 34. un 35. pants – Darbinieka, kuram ir pārejoša darbnespēja valsts tiesību izpratnē uz nenoteiktu laiku, atlaišana no darba.
Lieta C-395/15.

Digitālais krājums (Tiesas judikatūras krājums - Vispārējais krājums)
Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:917
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokātes E. Šarpstones [E. Sharpston] secinājumi, 2016. gada 1. decembris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:921
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta Saugmandsgaard Øe secinājumi, 2016. gada 1. decembris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:922
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta M. Vatelē [M. Wathelet] secinājumi, 2016. gada 1. decembris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:916
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta N. Vāla [N. Wahl] secinājumi, 2016. gada 1. decembris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:914
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, 2016. gada 1. decembris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:915
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta Ī. Bota [Y. Bot] secinājumi, 2016. gada 1. decembris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:920
Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:904
Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:918
Rezultāta saglabāšana

Šī dokumenta nav jūsu izvēlētajā valodā.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:919

 1 2 Nākamais12 

Rezultāti 1 - 10 no 111