Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais9 

Rezultāti 1 - 10 no 82

Rezultāta saglabāšana

62013TO0019(01): Vispārējās tiesas rīkojums (Sestā palāta) 2015. gada 29.jūnijā.
Frank Bold Society pret Eiropas Komisiju.
Vide - Direktīva 2003/87/EK.
Lieta T-19/13.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2015:520
Rezultāta saglabāšana

62015TO0069: Vispārējās tiesas (devītā palāta) rīkojums.. 2015. gada 16. jūlijā.
NK Rosneft OAO un citi pret Eiropas Savienības Padomi.
Lieta T-69/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2015:565
Rezultāta saglabāšana

62014TA0312: Lieta T-312/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija spriedums – Federcoopesca u.c./Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Zivsaimniecība — Kopienas kontroles sistēma, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem — Komisijas lēmums, ar ko nosaka rīcības plānu, lai novērstu Itālijas zvejas kontroles sistēmas nepilnības — Tiesību akts, kas pats par sevi nemaina prasītāja tiesisko stāvokli — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība

OV C 279, 24.8.2015., 35./35. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62015TN0339: Lieta T-339/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūnijā – Polski Koncern Naftowy Orlen/ITSB (Degvielas uzpildes stacijas forma)

OV C 279, 24.8.2015., 46./46. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62015FB0035: Lieta F-35/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums – De Esteban Alonso/Komisija Civildienests — Civildienesta noteikumu 24. pants — Lūgums sniegt palīdzību — Kriminālprocess valsts tiesā — Komisijas kļūšana par civilprasītāju — Acīmredzami nepamatota prasība

OV C 279, 24.8.2015., 54./54. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62015TN0360: Lieta T-360/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. jūlijā – Dr Vita/ITSB (“69”)

OV C 279, 24.8.2015., 50./50. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62015FN0072: Lieta F-72/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. maijā – ZZ/Komisija

OV C 279, 24.8.2015., 55./55. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62013TA0677: Lieta T-677/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija spriedums – Axa Versicherung/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti par konkurences noteikumu piemērošanas procedūru — Pieteikums par dokumentu kopumu — Piekļuves atteikums — Pieteikums par vienu dokumentu — Satura rādītājs — Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību — Sevišķas sabiedrības intereses — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pienākums norādīt pamatojumu

OV C 279, 24.8.2015., 34./35. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62014FB0069: Lieta F-69/14: Civildienesta tiesas 2015. gada 13. jūlija rīkojums – Carreira/EVTI

OV C 279, 24.8.2015., 62./62. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

62015TN0340: Lieta T-340/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūnijā – Polski Koncern Naftowy Orlen/ITSB (Degvielas uzpildes stacijas forma)

OV C 279, 24.8.2015., 46./47. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nākamais9 

Rezultāti 1 - 10 no 82