Keresési találatok

Súgó Oldal nyomtatása 
Keresési feltételek
Összecsukás

Az uniós ítélkezési gyakorlat nemrég közzétett dokumentumai

Keresés: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, A keresés nyelve: magyar

 1 2 Következő22 

Kimenetel 1 - 10 / 215

Elem mentése

A Törvényszék ítélete (második tanács), 2016. szeptember 27.
Satkirit Holdings Ltd kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala.
T-449/15. sz. ügy.

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:T:2016:544
Elem mentése

A Törvényszék ítélete (második tanács), 2016. szeptember 27.
Satkirit Holdings Ltd kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala.
T-450/15. sz. ügy.

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:T:2016:543
Elem mentése

A Közszolgálati Törvényszék végzése (harmadik tanács), 2016. június 15.
Harald Gaertner kontra Európai Bizottság.
F-88/12. sz. ügy.

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:F:2016:132
Elem mentése

A Törvényszék ítélete (hatodik tanács), 2016. szeptember 22.
Intercon Sp. z o.o. kontra Európai Bizottság.
T-632/14. sz. ügy.

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:T:2016:526
Elem mentése

C-240/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni kontra Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/21/EK irányelv — 3. cikk — A nemzeti szabályozó hatóságok pártatlansága és függetlensége — 2002/20/EK irányelv — 12. cikk — Igazgatási díjak — Valamely nemzeti szabályozó hatóságnak az államháztartásra, valamint a közkiadások korlátozására és racionalizálására vonatkozó rendelkezések hatálya alá vonása)

HL C 350., 2016.9.26., 9—10. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-57/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – United Video Properties Inc. kontra Telenet NV (Előzetes döntéshozatal — Szellemi tulajdonjogok — 2004/48/EK irányelv — 14. cikk — Eljárási költségek — Ügyvédi költségek — Átalánymegtérítés — Maximális összegek — Szaktanácsadói költségek — Megtérítés — A pervesztes fél vétkességével kapcsolatos feltétel)

HL C 350., 2016.9.26., 5—5. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-330/15. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. július 28-i ítélete – Johannes Tomana és társai kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — A zimbabwei kormány tagjaival vagy a velük összefüggésbe hozható egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — Azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik — A felperesek nevének jegyzékbe vétele)

HL C 350., 2016.9.26., 10—10. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-543/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Cour constitutionnelle [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ordre des barreaux francophones et germanophone és társai, Jimmy Tessens és társai, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon és társai kontra Conseil des ministres (Héa — 2006/112/EK irányelv — Az irányelv érvényessége és értelmezése — Ügyvédi szolgáltatások — Héakötelezettség — Hatékony jogorvoslathoz való jog — A fegyveregyenlőség elve — Jogi segítségnyújtás)

HL C 350., 2016.9.26., 4—4. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-423/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nils-Johannes Kratzer kontra R+V Allgemeine Versicherung AG (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — Foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja — 2006/54/EK irányelv — Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén — A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Hatály — A „nem önálló és az önálló keresőtevékenységhez, illetve a foglalkoztatáshoz való hozzáférés” fogalma — Pályázat benyújtása valamely állásra formális pályázói jogállás megszerzése céljából, kizárólag hátrányos megkülönböztetés miatti kártérítési igény érvényesítése érdekében — Joggal való visszaélés)

HL C 350., 2016.9.26., 12—13. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-379/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Association France Nature Environnement kontra Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Előzetes döntéshozatal — 2001/42/EK irányelv — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — Az uniós joggal összeegyeztethetetlen nemzeti jogi aktus — Jogi következmények — Az említett jogi aktus bizonyos joghatásainak ideiglenes fenntartására vonatkozó nemzeti bírósági hatáskör — Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése — Előzetes döntéshozatal iránti kérelemnek a Bíróság elé terjesztésére vonatkozó kötelezettség)

HL C 350., 2016.9.26., 11—12. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Következő22 

Kimenetel 1 - 10 / 215