Keresési találatok

Súgó Oldal nyomtatása 
Keresési feltételek
Összecsukás

Az uniós ítélkezési gyakorlat nemrég közzétett dokumentumai

Keresés: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, A keresés nyelve: magyar

 1 2 Következő16 

Kimenetel 1 - 10 / 156

Elem mentése

C-453/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Halil Ibrahim Özçelikkel szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — 2002/584/IB kerethatározat — A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Az „elfogatóparancs” fogalma — Az uniós jog egyik önálló fogalma — Büntetőeljárás lefolytatása céljából valamely rendőrség által kibocsátott és ügyész által jóváhagyott nemzeti elfogatóparancs)

HL C 14., 2017.1.16., 17—17. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-452/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Krzysztof Marek Poltorakkal szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — 2002/584/IB kerethatározat — Az 1. cikk (1) bekezdése — Az „igazságügyi hatósági határozat” fogalma — A 6. cikk (1) bekezdése — A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma — A Rikspolisstyrelsen (nemzeti rendőrségi hivatal, Svédország) által szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

HL C 14., 2017.1.16., 16—16. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-548/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. J. de Lange kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — Az egyenlő bánásmód és az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2., 3. és 6. cikk — Hatály — Életkoron alapuló eltérő bánásmód — A képzési költség levonható mértékét adott életkor felett maximáló nemzeti jogszabály — A szakképzésben való részvétel)

HL C 14., 2017.1.16., 15—16. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-432/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Odvolací finanční ředitelství kontra Pavlína Baštová (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Az „ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás” fogalma — Lovak adóalany által valamely lóversenyszervező részére történő rendelkezésre bocsátása — Az ellenérték értékelése — Az adóalany lovainak versenyekre való felkészítéséhez kapcsolódó költségekre vonatkozó levonási jog — A gazdasági tevékenység egészéhez kapcsolódó általános költségek — A III. melléklet 14. pontja — A sportlétesítmények használati jogára alkalmazott kedvezményes héamérték — Versenyistálló működtetésére vonatkozó alkalmazhatóság — Egyetlen egységes szolgáltatásból vagy több független szolgáltatásból álló ügylet)

HL C 14., 2017.1.16., 14—15. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-544/16. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marcandi Limited, kereskedelmi nevén „Madbid” kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

HL C 14., 2017.1.16., 26—28. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-417/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Schmidt kontra Christiane Schmidt (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 1215/2012/EU rendelet — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása — Hatály — A 24. cikk 1. pontjának első bekezdése — Ingatlanon fennálló dologi jogra vonatkozó kizárólagos joghatóság — A 7. cikk 1. pontjának a) alpontja — A szerződésekkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó különös joghatóság — Kérelem ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés érvénytelenné nyilvánítása és a tulajdonjogra vonatkozó bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránt)

HL C 14., 2017.1.16., 13—14. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-348/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. november 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stadt Wiener Neustadt kontra Niederösterreichische Landesregierung (Előzetes döntéshozatal — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — 2011/92/EU irányelv — Hatály — Az „egyedi nemzeti jogalkotási aktus” fogalma — A környezeti hatásvizsgálat hiánya — Végleges engedély — A környezeti hatásvizsgálat elmulasztásának utólagos jogszabályi rendezése — Az együttműködés elve — EUSZ 4. cikk)

HL C 14., 2017.1.16., 13—13. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-542/16. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2016. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag és társai kontra Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

HL C 14., 2017.1.16., 25—26. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-316/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A „Simply Pleasure Ltd.” kereskedelmi név alatt eljáró Timothy Martin Hemming és társai kérelme alapján The Queen kontra Westminster City Council (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2006/123/EK irányelv — A 13. cikk (2) bekezdése — Engedélyezési eljárások — Az esetlegesen ilyen eljárásból eredő díjak fogalma)

HL C 14., 2017.1.16., 12—12. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-530/16. sz. ügy: 2016. október 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

HL C 14., 2017.1.16., 24—25. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Következő16 

Kimenetel 1 - 10 / 156