Keresési találatok

Súgó Oldal nyomtatása 
Keresési feltételek
Összecsukás

Az uniós ítélkezési gyakorlat nemrég közzétett dokumentumai

Keresés: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, A keresés nyelve: magyar

 1 2 Következő15 

Kimenetel 1 - 10 / 144

Elem mentése

C-497/15 és C-498/15. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2017. március 22-i ítélete (a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15) kontra Budapest Rendőrfőkapitánya (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — Közúti közlekedés — Adórendelkezések — 1999/62/EK irányelv — A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak — Úthasználati díj — A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kialakítására vonatkozó kötelezettsége — Átalánybírság — Arányosság)

HL C 168., 2017.5.29., 12—12. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-83/16. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2017. március 2-i végzése (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Heta Asset Resolution Bulgaria” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 99. cikke — Vámkódex — Utólagos kiviteli vámáru-nyilatkozat — A „kielégítő bizonyíték” fogalma — A bizonyítékok kielégítő jellegének értékelése)

HL C 168., 2017.5.29., 17—17. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-488/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. április 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2008/50/EK irányelv — A környezeti levegő minősége — A 13. cikk (1) bekezdése — XI. melléklet — A PM10-koncentrációra alkalmazandó napi és éves határértékek — A határértékek szisztematikus és folyamatos túllépése — 22. cikk — Bizonyos határértékek elérésére meghatározott határidők meghosszabbítása — Alkalmazási feltételek — A 23. cikk (1) bekezdése — Levegőminőségi tervek — A túllépés „lehető legrövidebb” időtartama — Megfelelő intézkedések — Mérlegelési tényezők)

HL C 168., 2017.5.29., 11—11. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-435/15. és C-666/15. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. március 22-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország], a Rechtbank Noord-Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GROFA GmbH kontra Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Vámtarifaszámok — Az áruk besorolása — Videokamera-felvevők — Kombinált Nómenklatúra — 8525 80 30, 8525 80 91 és 8525 80 99 vámtarifaalszám — Magyarázó megjegyzések — Értelmezés — 1249/2011/EU és 876/2014/EU végrehajtási rendelet — Értelmezés — Érvényesség)

HL C 168., 2017.5.29., 10—11. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-153/16. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2017. április 6-i ítélete – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Hatalmas mennyiségű használt gumiabroncs helytelen tárolása — A 2008/98/EK és az 1999/31/EK irányelv által meghatározott követelményeket sértő hulladéklerakás — Környezetvédelmi és egészségügyi szempontból kockázatos, folyamatosan fennálló helyzetet)

HL C 168., 2017.5.29., 16—16. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-391/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 5-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Andalucía [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marina del Mediterráneo SL és társai kontra Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — Jogorvoslati eljárások — 89/665/EGK irányelv — Az 1. cikk (1) bekezdése — A 2. cikk (1) bekezdése — Az ajánlatkérő azon határozata, amely engedélyezi a gazdasági szereplőnek az ajánlattételt — Olyan határozat, amellyel szemben az alkalmazandó nemzeti szabályozás értelmében nincs helye jogorvoslatnak)

HL C 168., 2017.5.29., 9—10. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-376/15. P és C-377/15. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. április 5-i ítélete – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Fellebbezés — Dömping — 924/2012/EU végrehajtási rendelet — A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — 1225/2009/EK rendelet — A 2. cikk (10) és (11) bekezdése — Egyes exportügyletek kizárása a dömpingkülönbözet számításából — Az exportár és a rendes érték tisztességes összehasonlítása nem piacgazdaságú országból származó behozatal esetén)

HL C 168., 2017.5.29., 8—9. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-124/16, C-188/16 és C-213/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. március 22-i ítélete (az Amtsgericht München, Landgericht München I [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2012/13/EU irányelv — Tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárás során — A vádlottnak az ellene emelt vádról való tájékoztatáshoz való joga — Tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítése — Módozatok — Kézbesítési megbízott kötelező kijelölése — Külföldi illetőségű, lakóhellyel nem rendelkező terhelt — A kézbesítési megbízottnak történő kézbesítéstől számított, tárgyalás tartására irányuló kérelem benyújtására vonatkozó határidő)

HL C 168., 2017.5.29., 15—16. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-58/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. április 6-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A kikötővédelem fokozása — A 2005/65/EK irányelv — A 2. cikk (3) bekezdése, a 6., 7. és 9. cikk — Megsértés — A kikötővédelem felmérésének hiánya — A kikötő határai, kikötővédelmi terv és kikötővédelmi tiszt — Meghatározás hiánya)

HL C 168., 2017.5.29., 15—15. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Elem mentése

C-337/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. április 4-i ítélete – európai ombudsman kontra Claire Staelen (Fellebbezés — Az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége — A nyílt versenyvizsga pályázói alkalmassági listájának kezelésével kapcsolatos panasznak az európai ombudsman általi elbírálása — A gondossági kötelezettség megsértései — Valamely uniós jogszabály „kellően súlyos megsértésének” fogalma — Nem vagyoni kár — Az európai ombudsman hivatalába vetett bizalom elvesztése)

HL C 168., 2017.5.29., 8—8. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Következő15 

Kimenetel 1 - 10 / 144