Resultat af søgningen

Hjælp Print siden 
Søgekriterier
Skjul

Nyligt offentliggjort – EU's retspraksis

Søgning: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Søgesprog: dansk

 1 2 Næste19 

Søgeresultater 1 - 10 af 186

Gem

Sag C-662/16 P: Appel iværksat den 21. december 2016 af Laboratoire de la mer til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 18. oktober 2016 i sag T-109/16 — Laboratoire de la mer mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-449/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 21. juni 2017 — Kerly Del Rosario Martinez Silva mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) og Comune di Genova (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d’appello di Genova — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EF) nr. 883/2004 — artikel 3 — familieydelser — direktiv 2011/98/EU — artikel 12 — retten til ligebehandling — tredjelandsstatsborgere, der er indehavere af en kombineret tilladelse)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Forenede sager C-444/16 og C-445/16: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 15. juni 2017 — Immo Chiaradia SPRL (sag C-444/16) og Docteur De Bruyne SPRL (sag C-445/16) mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Mons — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 78/660/EØF — årsregnskaber for visse selskabsformer — princippet om et pålideligt billede — forsigtighedsprincippet — aktieoptionsudstedende selskab, der bogfører prisen for tildeling af optionen som indtægt i løbet af det regnskabsår, hvor optionen annulleres, eller efter udløbet af optionens varighed)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-422/16: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 14. juni 2017 — Verband Sozialer Wettbewerb eV mod TofuTown.com GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Trier — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — fælles markedsordning for landbrugsprodukter — forordning (EU) nr. 1308/2013 — artikel 78 og bilag VII, del III — afgørelse 2010/791/EU — definitioner, betegnelser og varebetegnelser — »mælk« og »mejeriprodukter« — betegnelser, der anvendes til salgsfremstød for og markedsføring af rent vegetabilske fødevarer)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-349/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. juni 2017 — T.KUP SAS mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — dumping — forordning (EF) nr. 1472/2006 — import af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Kina og Vietnam — gyldigheden af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2009 — genoptagelse af undersøgelsen af antidumpingforanstaltninger, der udløber — ikke forretningsmæssigt forbundne importører — stikprøver — Den Europæiske Unions interesse)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-415/17: Sag anlagt den 10. juli 2017 — Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-279/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 15. juni 2017 — Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen og Republikken Letland (Appel — annullationssøgsmål — EUGFL, EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra EU-finansiering — udgifter, der er afholdt af Kongeriget Spanien)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-249/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. juni 2017 — Saale Kareda mod Stefan Benkö (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område — forordning (EU) nr. 1215/2012 — artikel 7, nr. 1 — begreberne »sager om kontraktforhold« og »tjenesteydelseskontrakt« — regressøgsmål mellem solidarisk hæftende meddebitorer i en kreditaftale — fastlæggelsen af opfyldelsesstedet for kreditaftalen)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-126/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. juni 2017 — Federatie Nederlandse Vakvereniging m.fl. mod Smallsteps BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Midden-Nederland — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2001/23/EF — artikel 3-5 — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — undtagelser — insolvensbehandling — »pre-pack-procedure« — en virksomheds overlevelse)

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag C-383/17: Sag anlagt den 26. juni 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

EUT C 277 af 21.8.2017, s. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Næste19 

Søgeresultater 1 - 10 af 186