Resultat af søgningen

Hjælp Print siden 
Søgekriterier
Skjul

Nyligt offentliggjort – EU's retspraksis

Søgning: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Søgesprog: dansk

 1 2 Næste19 

Søgeresultater 1 - 10 af 186

Gem

Forslag til afgørelse fra generaladvokat P. Mengozzi fremsat den 20. marts 2018.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2018:195
Gem

Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. marts 2018.
Straffesag mod Procura della Repubblica.
Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – manglende indbetaling af skyldig moms – sanktioner – national lovgivning, der fastsætter en administrativ sanktion og en strafferetlig sanktion for samme forhold – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 50 – princippet ne bis in idem – den administrative sanktions strafferetlige karakter – spørgsmålet, om der er tale om samme lovovertrædelse – artikel 52, stk. 1 – begrænsninger af princippet ne bis in idem – betingelser.
Sag C-524/15.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2018:197
Gem

Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. marts 2018.
Garlsson Real Estate SA, en liquidation m.fl. mod Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2003/6/EF – kursmanipulation – sanktioner – national lovgivning, der fastsætter en administrativ sanktion og en strafferetlig sanktion for samme forhold – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 50 – princippet ne bis in idem – den administrative sanktions strafferetlige karakter – spørgsmålet, om der er tale om samme lovovertrædelse – artikel 52, stk. 1 – begrænsninger af princippet ne bis in idem – betingelser.
Sag C-537/16.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2018:193
Gem

Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. marts 2018.
Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig.
Traktatbrud – direktiv 92/50/EØF og 2004/18/EF – offentlige tjenesteydelseskontrakter – statstrykkeri – fremstilling af identitetsdokumenter og andre officielle dokumenter – tildeling af kontrakter til en privatretlig virksomhed uden forudgående afholdelse af en udbudsprocedure – særlige sikkerhedsforanstaltninger – beskyttelse af medlemsstaternes væsentlige interesser.
Sag C-187/16.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2018:194
Gem

Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. marts 2018.
Enzo Di Puma mod Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2003/6/EF – insiderhandel – sanktioner – national lovgivning, der fastsætter en administrativ sanktion og en strafferetlig sanktion for samme forhold – en endelig straffedoms retskraft i forhold til den administrative procedure – endelig staffedom om frifindelse for insiderhandel – sanktionernes effektivitet – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 50 – princippet ne bis in idem – den administrative sanktions strafferetlige karakter – spørgsmålet, om der er tale om samme lovovertrædelse – artikel 52, stk. 1 – begrænsninger af princippet ne bis in idem – betingelser.
Sag C-596/16.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2018:192
Gem

Dette dokument findes ikke på dansk.

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2018.#Mediaexpert sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative en couleurs noir, jaune et blanc, comportant l’élément verbal “mediaexpert” – Absence de production de la traduction du certificat d’enregistrement de la marque antérieure – Rejet de la demande en nullité.#Affaire C-560/17 P.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2018:179
Gem

Rettens dom (Niende Afdeling) af 15. marts 2018.
SSP Europe GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.
Sag T-205/17.

ECLI-indikator: ECLI:EU:T:2018:150
Gem

Rettens kendelse (Tredje Afdeling) af 5. marts 2018.
Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede) mod Den Europæiske Centralbank.
Sag T-124/17.

ECLI-indikator: ECLI:EU:T:2018:152
Gem

Sag T-506/15: Rettens dom af 1. februar 2018 — Grækenland mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter afholdt af Grækenland — faste finansielle korrektioner — arealstøtteordning — begrebet permanente græsarealer — betingelser for at pålægge en fast korrektion på 25 % — meddelelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 885/2006 — artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1122/2009 — krydsoverensstemmelse — kontrol af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav — kontrol af en god landbrugs- og miljømæssig stand — begrundelsespligt — fradrag af en korrektion annulleret ved en dom afsagt af Retten)

EUT C 104 af 19.3.2018, s. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Sag T-477/15: Rettens dom af 1. februar 2018 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod ECHA (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — leveringer af it-tjenesteydelser til brug for ECHA-applikationer — afvisning af en tilbudsgivers tilbud — tildelingskriterier — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ansvar uden for kontraktforhold)

EUT C 104 af 19.3.2018, s. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Næste19 

Søgeresultater 1 - 10 af 186