Resultat af søgningen

Hjælp Print siden 
Søgekriterier
Skjul

Nyligt offentliggjort – EU's retspraksis

Søgning: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Søgesprog: dansk

 1 2 Næste21 

Søgeresultater 1 - 10 af 208

Gem

Dette dokument findes ikke på dansk.

Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2017.#PGNiG Supply & Trading GmbH contre Commission européenne.#Recours en annulation – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Décision de la Commission portant modification des conditions d’exemption aux règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-849/16.

ECLI-indikator: ECLI:EU:T:2017:924
Gem

Dette dokument findes ikke på dansk.

Order of the Court (Seventh Chamber) of 7 December 2017.#Ireland v European Commission.#Appeal — State aid — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Exemption from excise duty on mineral oils used as fuel for alumina production — Existing or new aid — Regulation (EC) No 659/1999 — Article 1(b)(i) and (iv), and (d) — Limitation — Article 15 — Principle of legal certainty — Principle of the protection of legitimate expectations.#Case C-369/16 P.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:955
Gem

Dette dokument findes ikke på dansk.

Order of the Court (Seventh Chamber) of 7 December 2017.#Eurallumina SpA v European Commission.#Appeal — State aid — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Intervention — Cross-appeal — Admissibility — Exemption from excise duty on mineral oils used as fuel for alumina production — Principle of presumption of the legality and of the effet utile of acts of the institutions — Principle lex specialis derogat legi generali — Selective nature of the measure — Existing or new aid — Regulation (EC) No 659/1999 — Article 1(b)(ii) — Principle of legal certainty — Principle of the protection of legitimate expectations — Duty to state reasons.#Case C-323/16 P.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:952
Gem

Dette dokument findes ikke på dansk.

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2017.#Aughinish Alumina Ltd contre Commission européenne.#Pourvoi – Aides d’État – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Aide existante ou nouvelle – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 1er, sous b), i) – Principe de protection de la confiance légitime – Obligation de motivation.#Affaire C-373/16 P.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:953
Gem

Dette dokument findes ikke på dansk.

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 décembre 2017.#Woonhaven Antwerpen BV CVBA contre Khalid Berkani et Asmae Hajji.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Clauses abusives – Contrat de bail conclu entre une société de logement social agréée et un locataire – Contrat de bail type rendu contraignant par un acte législatif national – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Non-applicabilité de cette directive.#Affaire C-446/17.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:954
Gem

Rettens dom (Niende Afdeling) af 14. december 2017.
RL mod Den Europæiske Unions Domstol.
Sag T-21/17.

ECLI-indikator: ECLI:EU:T:2017:907
Gem

Forslag til afgørelse fra generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe fremsat den 14. december 2017.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:975
Gem

Forslag til afgørelse fra generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe fremsat den 14. december 2017.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:976
Gem

Forslag til afgørelse fra generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe fremsat den 14. december 2017.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:973
Gem

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 14. december 2017.
Avon Cosmetics Ltd mod The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – sjette direktiv 77/388/EØF – artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a) – beskatningsgrundlag – artikel 17 – ret til fradrag – artikel 27 – særlige undtagelsesforanstaltninger – beslutning 89/534/EØF – markedsføringssystem baseret på levering af varer gennem ikke-momspligtige personer – påligning af afgift på grundlag af varens normale værdi fastlagt i sidste omsætningsled – medtagelse af omkostninger afholdt af de pågældende personer.
Sag C-305/16.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2017:970

 1 2 Næste21 

Søgeresultater 1 - 10 af 208