Sökresultat

Hjälp Skriv ut sidan 
Sökkriterier
Dölj
Område: Alla, Underområde: Alla dokument, Rättslig grund – Celexnummer: 32014R0508, Sökspråk: Engelska
Spara sökresultat

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om genomförandet av det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet för Europeiska havs- och fiskerifonden


COM/2018/048 final
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1787 av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken


C/2017/3881
EUT L 256, 4.10.2017, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/788 av den 8 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor


C/2017/2918
EUT L 119, 9.5.2017, s. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1861 av den 14 oktober 2016 om ändring av genomförandebeslut 2012/830/EU om ett kompletterande ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 [delgivet med nr C(2016) 6477]


C/2016/6477
EUT L 284, 20.10.2016, s. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1819 av den 12 oktober 2016 om ändring av genomförandebeslut 2012/294/EU om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012 [delgivet med nr C(2016) 6466]


C/2016/6466
EUT L 278, 14.10.2016, s. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1701 av den 19 augusti 2016 om fastställande av regler för formatet för inlämning av arbetsplaner för insamling av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk [delgivet med nr C(2016) 5304]


C/2016/5304
EUT L 260, 27.9.2016, s. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2252 av den 30 september 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/288 vad gäller tidsperioden för avvisande ansökningar om stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

EUT L 321, 5.12.2015, s. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2091 av den 17 november 2015 om ändring av genomförandebeslut 2011/431/EU om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2011 [delgivet med nr C(2015) 7856]

EUT L 302, 19.11.2015, s. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1930 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller kriterier för fastställandet av nivån på finansiella korrigeringar och för tillämpningen av schablonmässiga finansiella korrigeringar, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 665/2008

EUT L 282, 28.10.2015, s. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/895 av den 2 februari 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller övergångsbestämmelser


C/2015/0398
EUT L 147, 12.6.2015, s. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)