Haun tulokset

Ohje Tulosta tämä sivu 
Hakuehdot
Pienennä

Voimassa oleva lainsäädäntö

Rajaa perusasiakirjoihin: Tosi, Asiakirjan kokoelma: 2, 3, 4, Hae vain voimassa olevasta lainsäädännöstä: Tosi, Luettelonumero, 1. taso: Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus, Luettelonumero, 2. taso: Alakohtainen soveltaminen, Luettelonumero, 3. taso: Palvelut, Luettelonumero, 4. taso: Pörssit ja muut arvopaperimarkkinat

 1 2 Seuraava16 

Tulokset 1 - 10 / 154

Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12—82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 , rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349—496 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 , markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi)

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 179—189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014 , markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1—61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 , rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84—148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 , OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1—59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011 , vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1—73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009 , luottoluokituslaitoksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1—31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 , siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32—96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64—89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

 1 2 Seuraava16 

Tulokset 1 - 10 / 154