Haun tulokset

Ohje Tulosta tämä sivu 
Hakuehdot
Pienennä

Voimassa oleva lainsäädäntö

Rajaa perusasiakirjoihin: Tosi, Asiakirjan kokoelma: 2, 3, 4, Hae vain voimassa olevasta lainsäädännöstä: Tosi, Luettelonumero, 1. taso: Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus, Luettelonumero, 2. taso: Alakohtainen soveltaminen, Luettelonumero, 3. taso: Palvelut, Luettelonumero, 4. taso: Vakuutustoiminta

 1 2 Seuraava6 

Tulokset 1 - 10 / 60

Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (uudelleenlaadittu)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19—59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48—83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009 , vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1—155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009 , moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11—31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta

EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1—27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta

EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3—10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/165, annettu 31 päivänä tammikuuta 2018, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 31 päivänä joulukuuta 2017 alkavalla ja 30 päivänä maaliskuuta 2018 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

EUVL L 31, 3.2.2018, s. 3—81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

EUVL L 341, 20.12.2017, s. 8—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

EUVL L 341, 20.12.2017, s. 1—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2015, annettu 9 päivänä marraskuuta 2017, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä syyskuuta 2017 alkavalla ja 30 päivänä joulukuuta 2017 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

EUVL L 296, 14.11.2017, s. 1—69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Seuraava6 

Tulokset 1 - 10 / 60