Haun tulokset

Ohje Tulosta tämä sivu 
Hakuehdot
Pienennä

Voimassa oleva lainsäädäntö

Rajaa perusasiakirjoihin: Tosi, Asiakirjan kokoelma: 2, 3, 4, Hae vain voimassa olevasta lainsäädännöstä: Tosi, Luettelonumero, 1. taso: Kalastus, Luettelonumero, 2. taso: Ulkosuhteet, Luettelonumero, 3. taso: Monenväliset suhteet
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1236/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010 , Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamisesta

EUVL L 348, 31.12.2010, s. 17—33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Neuvoston päätös (EU) 2015/674, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskevan muutetun sopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUVL L 111, 30.4.2015, s. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 433/2012, annettu 23 päivänä toukokuuta 2012 , Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUVL L 136, 25.5.2012, s. 41—93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 32/2012, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011 , Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 täydentämisestä

EUVL L 13, 17.1.2012, s. 1—4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

2010/717/EU: Neuvoston päätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010 , Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUVL L 321, 7.12.2010, s. 1—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskeva sopimus

EUVL L 348, 30.12.2005, s. 28—53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO, HR)
Tallenna nimike

Neuvoston asetus (EY) N:o 2115/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005 , grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä

EUVL L 340, 23.12.2005, s. 3—6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUVL L 175M , 29.6.2006, s. 283—286 (MT)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO, HR)
Tallenna nimike

Neuvoston asetus (EY) N:o 882/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, tonnikalan seuranta- ja tarkistusjärjestelmästä

EUVL L 127, 23.5.2003, s. 1—8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Tallenna nimike

2000/487/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön hyväksynnästä Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskevaan sopimukseen tehtävälle muutokselle itsenäisen talousarvion laatimiseksi kyseiselle järjestölle

EYVL L 197, 3.8.2000, s. 35—47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Tallenna nimike

1999/386/EY: Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1999, kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön toimesta

EYVL L 147, 12.6.1999, s. 23—23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)