Sökresultat

Hjälp Skriv ut sidan 
Sökkriterier
Dölj

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Yttre förbindelser, Kapitel i registret, nivå 3: Avtal med tredjeland

 1 2 Nästa18 

Träffar 1 - 10 av 176

Spara sökresultat

Rådets beslut (EU) 2016/817 av den 17 maj 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

EUT L 136, 25.5.2016, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets beslut (EU) 2016/776 av den 29 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

EUT L 131, 20.5.2016, s. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

EUT L 131, 20.5.2016, s. 3–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets förordning (EU) 2016/777 av den 29 april 2016 om fördelningen av fiskemöjligheter enligt genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

EUT L 131, 20.5.2016, s. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens beslut (EU) 2016/547 av den 7 april 2016 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändring av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko

EUT L 94, 8.4.2016, s. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets beslut (EU) 2015/2437 av den 14 december 2015 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) om unionens medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk

EUT L 336, 23.12.2015, s. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets beslut (EU) 2015/2312 av den 30 november 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

EUT L 328, 12.12.2015, s. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia

EUT L 328, 12.12.2015, s. 3–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets förordning (EU) 2015/2192 av den 10 november 2015 om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

EUT L 315, 1.12.2015, s. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets beslut (EU) 2015/2191 av den 10 november 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

EUT L 315, 1.12.2015, s. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nästa18 

Träffar 1 - 10 av 176