Výsledky vyhľadávania

Pomoc Vytlačiť túto stránku 
Kritériá vyhľadávania
Menej

platné právne predpisy

Obmedziť na základné akty: Zvolené, Sektor dokumentu: 2, 3, 4, Vyhľadať len platné právne predpisy: Zvolené, Kód adresára, 1. úroveň: Rybárstvo, Kód adresára, 2. úroveň: Spoločná rybárska politika, Kód adresára, 3. úroveň: Organizácia trhu

 1 2 Nasledujúci9 

Výsledky 1 - 10 z 86

Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 – 21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z  13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44 – 61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010 , ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ( Thunnus thynnus ) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003

Ú. v. EÚ L 194, 24.7.2010, s. 1 – 22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2383 z 19. decembra 2017, ktorým sa predlžuje platnosť výnimky z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre plavidlá s vlečnými sieťami „volantina“ loviace v pobrežných vodách Slovinska

Ú. v. EÚ L 340, 20.12.2017, s. 32 – 34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/929 z 31. mája 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre rybolov záťahovými sieťami ovládanými z lode v pobrežných vodách Grécka

Ú. v. EÚ L 141, 1.6.2017, s. 3 – 5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/677 z 10. apríla 2017 o predĺžení platnosti výnimky z nariadenia (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku, udelená na lov afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých pobrežných vodách Španielska (Murcia)

Ú. v. EÚ L 98, 11.4.2017, s. 4 – 6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/218 zo 6. februára 2017 o registri rybárskej flotily Únie

Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2017, s. 9 – 17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2407 z 18. decembra 2015, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska

Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 104 – 107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2014 z  28. júla 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde vzhľadom na kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vzniknú pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov

Ú. v. EÚ L 291, 7.10.2014, s. 1 – 3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

2014/117/EÚ: Odporúčanie Komisie z  3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 31 – 38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nasledujúci9 

Výsledky 1 - 10 z 86