Výsledky vyhľadávania

Pomoc Vytlačiť túto stránku 
Kritériá vyhľadávania
Menej

platné právne predpisy

Obmedziť na základné akty: Zvolené, Sektor dokumentu: 2, 3, 4, Vyhľadať len platné právne predpisy: Zvolené, Kód adresára, 1. úroveň: Rybárstvo, Kód adresára, 2. úroveň: Spoločná rybárska politika, Kód adresára, 3. úroveň: Organizácia trhu

 1 2 Nasledujúci8 

Výsledky 1 - 10 z 80

Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 – 21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z  13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44 – 61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010 , ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ( Thunnus thynnus ) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003

Ú. v. EÚ L 194, 24.7.2010, s. 1 – 22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2407 z 18. decembra 2015, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska

Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 104 – 107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2014 z  28. júla 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde vzhľadom na kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vzniknú pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov

Ú. v. EÚ L 291, 7.10.2014, s. 1 – 3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1420/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 v dôsledku prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 48 – 50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013 , ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 40 – 42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 233/2013 z  15. marca 2013 , ktorým sa na rybársky hospodársky rok 2013 stanovuje výška pomoci pri prevode a paušálna pomoc v prípade určitých produktov rybárstva

Ú. v. EÚ L 74, 16.3.2013, s. 13 – 14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 235/2013 z  15. marca 2013 , ktorým sa stanovujú paušálne hodnoty na výpočet finančných náhrad a preddavkov v prípade produktov rybárstva stiahnutých z trhu v priebehu rybárskeho hospodárskeho roku 2013

Ú. v. EÚ L 74, 16.3.2013, s. 17 – 18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)
Uloženie položky

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 232/2013 z  15. marca 2013 , ktorým sa stanovujú ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu a predajné ceny rybárskych výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky hospodársky rok 2013

Ú. v. EÚ L 74, 16.3.2013, s. 1 – 12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

 1 2 Nasledujúci8 

Výsledky 1 - 10 z 80