Riżultati tat-tfittxija

Għajnuna Ipprintja din il-paġna 
Kriterji ta' tiftix
Imminimizza

Leġiżlazzjoni fis-seħħ

Limitu għal atti bażiċi: Veru, Settur ta' dokument: 2, 3, 4, Fittex biss il-leġiżlazzjoni fis-seħħ: Veru, Kodiċi tad-direttorju, l-ewwel livell: Il-qasam tas-sajd, Kodiċi tad-direttorju, it-tieni livell: Politika komuni tas-sajd, Kodiċi tad-direttorju, it-tielet livell: Organizzazzjoni tas-suq

 1 2 Li jmiss9 

Riżultati 1 - 10 ta' 86

Issejvja oġġett

Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000

ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Diċembru 2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar miżuri ta’ ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran

ĠU L 347, 30.12.2011, p. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (HR)
Issejvja oġġett

Regolament (UE) Nru 640/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 7 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi programm ta’ dokumentazzjoni tal-qbid għat-tonn Thunnus thynnus u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1984/2003

ĠU L 194, 24.7.2010, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (HR)
Issejvja oġġett

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/317 tat-2 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi deroga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 fir-rigward tad-distanza minima mill-kosta u l-fond minimu tal-baħar għat-tartaruni li jistadu għall-makku (Aphia minuta) f'ċerti ibħra territorjali tal-Italja

ĠU L 62, 5.3.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2383 tad-19 ta' Diċembru 2017 li jestendi d-deroga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar id-distanza minima mill-kosta u l-fond minimu tal-baħar għall-bastimenti tat-tkarkir “volantina” fl-ibħra territorjali tas-Slovenja

ĠU L 340, 20.12.2017, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/929 tal-31 ta' Mejju 2017 li jistabbilixxi deroga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar id-distanza minima mill-kosta u l-fond minimu tal-baħar għat-tartaruni li jistadu fl-ibħra territorjali tal-Greċja

ĠU L 141, 1.6.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/677 tal-10 ta' April 2017 li jestendi d-deroga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar id-distanza minima mill-kosta u l-fond minimu awtorizzati għat-tartaruni li jintużaw għas-sajd tal-makku (Aphia minuta) f'ċerti ilmijiet territorjali ta' Spanja (Murcia)

ĠU L 98, 11.4.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/218 tas-6 ta' Frar 2017 dwar ir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni

ĠU L 34, 9.2.2017, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1046/2014 tat- 28 ta' Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-kriterji għall-kalkolu ta' spejjeż addizzjonali mġarrba mill-operaturi fis-sajd, it-trobbija, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u l-akkwakultura mir-reġjuni l-aktar imbiegħda

ĠU L 291, 7.10.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Issejvja oġġett

2014/117/UE: Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta’ Marzu 2014 dwar it-twaqqif u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Produzzjoni u Kummerċjalizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura

ĠU L 65, 5.3.2014, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Li jmiss9 

Riżultati 1 - 10 ta' 86