Haun tulokset

Ohje Tulosta tämä sivu 
Hakuehdot
Pienennä

Voimassa oleva lainsäädäntö

Rajaa perusasiakirjoihin: Tosi, Asiakirjan kokoelma: 2, 3, 4, Hae vain voimassa olevasta lainsäädännöstä: Tosi, Luettelonumero, 1. taso: Kalastus, Luettelonumero, 2. taso: Yhteinen kalastuspolitiikka, Luettelonumero, 3. taso: Markkinajärjestely

 1 2 Seuraava9 

Tulokset 1 - 10 / 86

Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013 , kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1—21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta

EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44—61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 640/2010, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010 , tonnikalaa ( Thunnus thynnus ) koskevasta saaliinkirjausohjelmasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta

EUVL L 194, 24.7.2010, s. 1—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/317, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2018, kuultotokkoa (Aphia minuta) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Italian aluevesillä kalastettaessa sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006

EUVL L 62, 5.3.2018, s. 1—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2383, annettu 19 päivänä joulukuuta 2017, neuvoston asetusta (EY) N:o 1967/2006 koskevan poikkeuksen jatkamisesta Slovenian aluevesillä kalastavien volantina-troolareiden vähimmäisetäisyyden rannikolta ja veden vähimmäissyvyyden osalta

EUVL L 340, 20.12.2017, s. 32—34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/929, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, alukselta vedettävillä nuotilla Kreikan aluevesillä kalastettaessa sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006

EUVL L 141, 1.6.2017, s. 3—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/677, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen jatkamisesta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 kalastettaessa kuultotokkoa (Aphia minuta) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Espanjan aluevesillä (Murcia)

EUVL L 98, 11.4.2017, s. 4—6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/218, annettu 6 päivänä helmikuuta 2017, unionin kalastuslaivastorekisteristä

EUVL L 34, 9.2.2017, s. 9—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1046/2014, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014 , Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä toimijoille tiettyjen syrjäisimmiltä alueilta tulevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja kaupan pitämisessä aiheutuneiden lisäkustannusten laskentaperusteiden osalta

EUVL L 291, 7.10.2014, s. 1—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

2014/117/EU: Komission suositus, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014 , tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla

EUVL L 65, 5.3.2014, s. 31—38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Seuraava9 

Tulokset 1 - 10 / 86