Resultat af søgningen

Hjælp Print siden 
Søgekriterier
Skjul

gældende lovgivning

Kun grundlæggende retsakter: Ja, Dokumentets sektor: 2, 3, 4, Søg kun i gældende lovgivning: Ja, Emnekode, niveau 1: Fiskeri, Emnekode, niveau 2: Den fælles fiskeripolitik, Emnekode, niveau 3: Markedsordning

 1 2 Næste8 

Søgeresultater 1 - 10 af 80

Gem

32013R1379: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

32011R1343: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet

EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokumentet er offenliggjort i en specialudgave (HR)
Gem

32010R0640: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 640/2010 af 7. juli 2010 om et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun ( Thunnus thynnus ) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1984/2003

EUT L 194 af 24.7.2010, s. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokumentet er offenliggjort i en specialudgave (HR)
Gem

32015R2407: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2407 af 18. december 2015 om forlængelse af fravigelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for anvendelsen af vod brugt fra fartøjer, der fisker efter glaskutling (Aphia minuta) i visse italienske territorialfarvande

EUT L 333 af 19.12.2015, s. 104–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

32014R1046: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1046/2014 af 28. juli 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til fastlæggelse af kriterierne for beregning af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi

EUT L 291 af 7.10.2014, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

32014H0117: 2014/117/EU: Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

EUT L 65 af 5.3.2014, s. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

32013R1418: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

EUT L 353 af 28.12.2013, s. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

32013R1420: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1420/2013 af 17. december 2013 om ophævelse af forordning (EF) nr. 347/96, (EF) nr. 1924/2000, (EF) nr. 1925/2000, (EF) nr. 2508/2000, (EF) nr. 2509/2000, (EF) nr. 2813/2000, (EF) nr. 2814/2000, (EF) nr. 150/2001, (EF) nr. 939/2001, (EF) nr. 1813/2001, (EF) nr. 2065/2001, (EF) nr. 2183/2001, (EF) nr. 2318/2001, (EF) nr. 2493/2001, (EF) nr. 2306/2002, (EF) nr. 802/2006, (EF) nr. 2003/2006, (EF) nr. 696/2008 og (EF) nr. 248/2009 efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

EUT L 353 af 28.12.2013, s. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

32012R0433: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 433/2012 af 23. maj 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

EUT L 136 af 25.5.2012, s. 41–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokumentet er offenliggjort i en specialudgave (HR)
Gem

32012R0194: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 194/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer i fangståret 2012

EUT L 71 af 9.3.2012, s. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Næste8 

Søgeresultater 1 - 10 af 80