Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

spēkā esošos tiesību aktus

Tikai pamatakti: Aktivizēts, Dokumenta sektors: 2, 3, 4, Meklēt tikai spēkā esošus tiesību aktus: Aktivizēts, Direktorija kods, 1. līmenis: Zivsaimniecība, Direktorija kods, 2. līmenis: Kopējā zivsaimniecības politika, Direktorija kods, 3. līmenis: Resursu saglabāšana, Direktorija kods, 4. līmenis: Citi saglabāšanas pasākumi

 1 2 Nākamais4 

Rezultāti 1 - 10 no 34

Rezultāta saglabāšana

32014R1394: Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

OV L 370, 30.12.2014., 31./34. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32014R1393: Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1393/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

OV L 370, 30.12.2014., 25./30. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32014R1395: Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1395/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā

OV L 370, 30.12.2014., 35./39. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32014R1392: Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1392/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā

OV L 370, 30.12.2014., 21./24. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32014R1396: Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1396/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā

OV L 370, 30.12.2014., 40./41. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32014D0715: 2014/715/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 14. oktobris ) par tādas trešās valsts noteikšanu, kuru Komisija uzskata par nesadarbīgu trešo valsti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

OV L 297, 15.10.2014., 13./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32014D0170: 2014/170/ES: Padomes Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 24. marts ), ar ko izveido NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

OV L 91, 27.3.2014., 43./47. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Rezultāta saglabāšana

32010R0468: Komisijas Regula (ES) Nr. 468/2010 ( 2010. gada 28. maijs ), ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

OV L 131, 29.5.2010., 22./26. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)
Rezultāta saglabāšana

32009R1010: Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2009 ( 2009. gada 22. oktobris ), ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

OV L 280, 27.10.2009., 5./41. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)
Rezultāta saglabāšana

32008R1005: Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 ( 2008. gada 29. septembris ), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999

OV L 286, 29.10.2008., 1./32. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

 1 2 Nākamais4 

Rezultāti 1 - 10 no 34