Haun tulokset

Ohje Tulosta tämä sivu 
Hakuehdot
Pienennä

Voimassa oleva lainsäädäntö

Rajaa perusasiakirjoihin: Tosi, Asiakirjan kokoelma: 2, 3, 4, Hae vain voimassa olevasta lainsäädännöstä: Tosi, Luettelonumero, 1. taso: Kalastus, Luettelonumero, 2. taso: Yhteinen kalastuspolitiikka, Luettelonumero, 3. taso: Kalavarojen säilytys, Luettelonumero, 4. taso: Muut säilyttämistoimenpiteet

 1 2 Seuraava4 

Tulokset 1 - 10 / 36

Tallenna nimike

32015D1002(01): Komission päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, kolmannelle maalle annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan se mahdollisesti todetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi

EUVL C 324, 2.10.2015, s. 6—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32015D1002(02): Komission päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, kolmannelle maalle annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan se mahdollisesti todetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi

EUVL C 324, 2.10.2015, s. 17—28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014R1394: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1394/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUVL L 370, 30.12.2014, s. 31—34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014R1392: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1392/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten

EUVL L 370, 30.12.2014, s. 21—24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014R1395: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1395/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUVL L 370, 30.12.2014, s. 35—39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014R1396: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1396/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta

EUVL L 370, 30.12.2014, s. 40—41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014R1393: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1393/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , tiettyä luoteisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUVL L 370, 30.12.2014, s. 25—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014D0715: 2014/715/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014 , sellaisen kolmannen maan yksilöimisestä, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti

EUVL L 297, 15.10.2014, s. 13—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32014D0170: 2014/170/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014 , LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla

EUVL L 91, 27.3.2014, s. 43—47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tallenna nimike

32010R0468: Komission asetus (EU) N:o 468/2010, annettu 28 päivänä toukokuuta 2010 , laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta

EUVL L 131, 29.5.2010, s. 22—26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

 1 2 Seuraava4 

Tulokset 1 - 10 / 36