Otsingu tulemused

Abi Prindi see leht 
Otsingukriteeriumid
Vähenda

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Ühine kalanduspoliitika, Loendi kood, 3. tasand: Kalavarude kaitse, Loendi kood, 4. tasand: Muud kaitsemeetmed

 1 2 Järgmine4 

Tulemusi 1 - 10 / 34

Salvesta kirje

32014R1396: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1396/2014, 20. oktoober 2014 , millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel

ELT L 370, 30.12.2014, lk 40—41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32014R1394: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1394/2014, 20. oktoober 2014 , millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes

ELT L 370, 30.12.2014, lk 31—34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32014R1393: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1393/2014, 20. oktoober 2014 , millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga loodepiirkonna vetes

ELT L 370, 30.12.2014, lk 25—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32014R1395: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1395/2014, 20. oktoober 2014 , millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga ja tööstusliku kalapüügiga Põhjameres

ELT L 370, 30.12.2014, lk 35—39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32014R1392: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1392/2014, 20. oktoober 2014 , millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga Vahemeres

ELT L 370, 30.12.2014, lk 21—24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32014D0715: 2014/715/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. oktoober 2014 , millega määratakse kindlaks üks kolmas riik, keda komisjon peab koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

ELT L 297, 15.10.2014, lk 13—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32014D0170: 2014/170/EL: Nõukogu rakendusotsus, 24. märts 2014 , millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

ELT L 91, 27.3.2014, lk 43—47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

32010R0468: Komisjoni määrus (EL) nr 468/2010, 28. mai 2010 , millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

ELT L 131, 29.5.2010, lk 22—26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

32009R1010: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

ELT L 280, 27.10.2009, lk 5—41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

32008R1005: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008 , millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999

ELT L 286, 29.10.2008, lk 1—32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

 1 2 Järgmine4 

Tulemusi 1 - 10 / 34