Sökresultat

Hjälp Skriv ut sidan 
Sökkriterier
Dölj

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Gemensamma fiskeripolitiken, Kapitel i registret, nivå 3: Strukturåtgärder

 1 2 Nästa4 

Träffar 1 - 10 av 40

Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1130 av den 14 juni 2017 om definition av fiskefartygs egenskaper

EUT L 169, 30.6.2017, s. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011

EUT L 149, 20.5.2014, s. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet

EUT L 347, 30.12.2011, s. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/317 av den 2 mars 2018 om undantag från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för fartygsvad/not vid fiske efter klarbult (Aphia minuta) i vissa av Italiens territorialvatten

EUT L 62, 5.3.2018, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2383 av den 19 december 2017 om förlängning av undantaget från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för trålare av ”volantina-typ” som bedriver fiske inom Sloveniens territorialvatten

EUT L 340, 20.12.2017, s. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/929 av den 31 maj 2017 om undantag från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för fartygsvad/not som fiskar inom Greklands territorialvatten

EUT L 141, 1.6.2017, s. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/677 av den 10 april 2017 om förlängning av undantaget från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för fartyg som använder vad-/notredskap vid fiske efter klarbult (Aphia minuta) i vissa av Spaniens territorialvatten (Murcia)

EUT L 98, 11.4.2017, s. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218 av den 6 februari 2017 om registret över unionens fiskeflotta

EUT L 34, 9.2.2017, s. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/761 av den 13 maj 2016 om undantag från genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 vad gäller sista inlämningsdag för den samlade ansökan, stödansökningar eller stödanspråk, sista dag för meddelande om ändringar av den samlade ansökan eller stödanspråk och sista dag för ansökningar om tilldelning av stödrättigheter eller ökning av stödrättigheters värde inom ramen för ordningen för grundstöd för år 2016

EUT L 126, 14.5.2016, s. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1930 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller kriterier för fastställandet av nivån på finansiella korrigeringar och för tillämpningen av schablonmässiga finansiella korrigeringar, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 665/2008

EUT L 282, 28.10.2015, s. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nästa4 

Träffar 1 - 10 av 40