Rezultatele căutării

Asistenţă Tipăreşte pagina 
Criterii de căutare
Minimizează

legislația în vigoare

Limitează la actele de bază: Da, Sector document: 2, 3, 4, Caută numai legislaţia în vigoare: Da, Cod repertoriu, nivelul 1: Pescuit, Cod repertoriu, nivelul 2: Politica comună în domeniul pescuitului, Cod repertoriu, nivelul 3: Măsuri structurale

 1 2 Următorul rezultat4 

Rezultate 1 - 10 din 39

Salvează

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

JO L 149, 20.5.2014, p. 1-66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană

JO L 347, 30.12.2011, p. 44-61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)
Salvează

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/677 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)

JO L 98, 11.4.2017, p. 4-6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei din 6 februarie 2017 privind registrul flotei de pescuit a Uniunii

JO L 34, 9.2.2017, p. 9-17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/761 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016

JO L 126, 14.5.2016, p. 67-68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2407 al Comisiei din 18 decembrie 2015 de reînnoire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului cu privire la distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Italiei

JO L 333, 19.12.2015, p. 104-107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul delegat (UE) 2015/1930 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește criteriile pentru stabilirea nivelului corecțiilor financiare și pentru aplicarea corecțiilor financiare forfetare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 665/2008 al Comisiei

JO L 282, 28.10.2015, p. 2-8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1421 al Comisiei din 24 august 2015 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea pentru năvoadele de plajă utilizate pentru pescuit în anumite ape teritoriale ale Franței (Languedoc-Roussillon și Provence-Alpes-Côte d'Azur)

JO L 222, 25.8.2015, p. 1-4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul delegat (UE) 2015/531 al Comisiei din 24 noiembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit

JO L 86, 31.3.2015, p. 1-8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvează

Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor

JO L 51, 24.2.2015, p. 1-6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Următorul rezultat4 

Rezultate 1 - 10 din 39