Resultat af søgningen

Hjælp Print siden 
Søgekriterier
Skjul

gældende lovgivning

Kun grundlæggende retsakter: Ja, Dokumentets sektor: 2, 3, 4, Søg kun i gældende lovgivning: Ja, Emnekode, niveau 1: Fiskeri, Emnekode, niveau 2: Den fælles fiskeripolitik, Emnekode, niveau 3: Strukturforanstaltninger

 1 2 Næste4 

Søgeresultater 1 - 10 af 39

Gem

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1130 af 14. juni 2017 om definition af fiskerfartøjers karakteristika

EUT L 169 af 30.6.2017, s. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011

EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet

EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokumentet er offenliggjort i en specialudgave (HR)
Gem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/929 af 31. maj 2017 om indrømmelse af dispensation fra Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for anvendelsen af vod brugt fra fartøjer i visse græske territorialfarvande

EUT L 141 af 1.6.2017, s. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/677 af 10. april 2017 om forlængelse af den dispensation fra Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden, der er indrømmet med henblik på fiskeri med vod brugt fra fartøjer, der fisker efter glaskutling (Aphia minuta) i visse spanske territorialfarvande (Murcia)

EUT L 98 af 11.4.2017, s. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/218 af 6. februar 2017 om EU-fiskerflåderegistret

EUT L 34 af 9.2.2017, s. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/761 af 13. maj 2016 om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår fristen for indgivelse af enkeltansøgninger, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, sidste frist for meddelelse af ændringer af enkeltansøgninger eller betalingsanmodninger og sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen for 2016

EUT L 126 af 14.5.2016, s. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2407 af 18. december 2015 om forlængelse af fravigelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for anvendelsen af vod brugt fra fartøjer, der fisker efter glaskutling (Aphia minuta) i visse italienske territorialfarvande

EUT L 333 af 19.12.2015, s. 104–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1930 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår kriterierne for fastlæggelse af niveauet for finansielle korrektioner og for anvendelse af faste korrektioner og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008

EUT L 282 af 28.10.2015, s. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gem

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1421 af 24. august 2015 om forlængelse af fravigelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for fiskeri med strandvod i visse franske territorialfarvande (Languedoc-Roussillon og Provence-Alpes-Côte d'Azur)

EUT L 222 af 25.8.2015, s. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Næste4 

Søgeresultater 1 - 10 af 39