Sökresultat

Hjälp Skriv ut sidan 
Sökkriterier
Dölj

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Gemensamma fiskeripolitiken, Kapitel i registret, nivå 3: Bevarande av resurserna, Kapitel i registret, nivå 4: Fångstkvoter och förvaltning av bestånden

 1 2 Nästa31 

Träffar 1 - 10 av 302

Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336 av den 14 december 2016 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002

EUT L 354, 23.12.2016, s. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1026/2012 av den 25 oktober 2012 om vissa åtgärder i syfte att bevara fiskbestånd i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske

EUT L 316, 14.11.2012, s. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2018/544 av den 27 mars 2018 om förbud mot fiske efter blå marlin i Atlanten med fartyg som för spansk flagg

EUT L 90, 6.4.2018, s. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2018/525 av den 28 mars 2018 om förbud mot fiske efter vit marlin i Atlanten med fartyg som för spansk flagg

EUT L 89, 5.4.2018, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2018/526 av den 28 mars 2018 om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i 7D med fartyg som för belgisk flagg

EUT L 89, 5.4.2018, s. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2018/454 av den 14 mars 2018 om förbud mot fiske efter torsk i område 1 och 2B med fartyg som för flagg från en av Europeiska unionens medlemsstater utom Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Portugal och Förenade kungariket

EUT L 77, 20.3.2018, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/306 av den 18 december 2017 om specifikationer för genomförandet av landningsskyldigheten för torsk och rödspätta inom fiskena i Östersjön

EUT L 60, 2.3.2018, s. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/47 av den 30 oktober 2017 om tillåtelse att använda alternativa T90-trålar inom fisket i Östersjön genom undantag från rådets förordning (EG) nr 2187/2005

EUT L 7, 12.1.2018, s. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Rådets förordning (EU) 2017/2360 av den 11 december 2017 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

EUT L 337, 19.12.2017, s. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1594 av den 25 september 2017 om tillägg till 2017 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2016 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

EUT L 247, 26.9.2017, s. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nästa31 

Träffar 1 - 10 av 302