Sökresultat

Hjälp Skriv ut sidan 
Sökkriterier
Dölj

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Fiske, Kapitel i registret, nivå 2: Gemensamma fiskeripolitiken, Kapitel i registret, nivå 3: Bevarande av resurserna, Kapitel i registret, nivå 4: Fångstkvoter och förvaltning av bestånden

 1 2 Nästa31 

Träffar 1 - 10 av 308

Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336 av den 14 december 2016 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002

EUT L 354, 23.12.2016, s. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1026/2012 av den 25 oktober 2012 om vissa åtgärder i syfte att bevara fiskbestånd i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske

EUT L 316, 14.11.2012, s. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/1452 av den 7 augusti 2017 om förbud mot fiske efter beryxar i unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUT L 208, 11.8.2017, s. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/1453 av den 9 augusti 2017 om tillfälligt förbud mot fiske efter dolkfisk i unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X med fartyg som för spansk flagg

EUT L 208, 11.8.2017, s. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/1450 av den 7 augusti 2017 om tillfälligt förbud mot fiske efter långa i område IIIa samt i unionens vatten i IIIbcd med fartyg som för dansk flagg

EUT L 208, 11.8.2017, s. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/1451 av den 7 augusti 2017 om tillfälligt förbud mot fiske efter torsk i VIIa med fartyg som för belgisk flagg

EUT L 208, 11.8.2017, s. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/1449 av den 7 augusti 2017 om tillfälligt förbud mot fiske efter kolja i unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa med fartyg som för spansk flagg

EUT L 208, 11.8.2017, s. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/1448 av den 7 augusti 2017 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

EUT L 208, 11.8.2017, s. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1345 av den 18 juli 2017 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2017 på grund av överfiske under tidigare år

EUT L 186, 19.7.2017, s. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spara sökresultat

Kommissionens förordning (EU) 2017/928 av den 29 maj 2017 om tillfälligt förbud mot fiske efter gråsej i område VI samt i unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUT L 141, 1.6.2017, s. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Nästa31 

Träffar 1 - 10 av 308