Otsingu tulemused

Abi Prindi see leht 
Otsingukriteeriumid
Vähenda

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Ühine kalanduspoliitika, Loendi kood, 3. tasand: Kalavarude kaitse, Loendi kood, 4. tasand: Püügikvoodid ja kalavarude majandamine

 1 2 Järgmine103 

Tulemusi 1 - 10 / 1024

Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/2336, 14. detsember 2016, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002

ELT L 354, 23.12.2016, lk 1—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1026/2012, 25. oktoober 2012 , milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega

ELT L 316, 14.11.2012, lk 34—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EL) 2017/127, 20. jaanuar 2017, millega määratakse 2017. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

ELT L 24, 28.1.2017, lk 1—172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu otsus (EL) 2017/3, 19. detsember 2016, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta

ELT L 2, 5.1.2017, lk 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EL) 2016/2372, 19. detsember 2016, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2017. aastaks

ELT L 352, 23.12.2016, lk 26—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2016/2361, 15. detsember 2016, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse lima-niituimlutsu püük VIII ja IX püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes ning V, VI, VII püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

ELT L 350, 22.12.2016, lk 15—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2016/2343, 14. detsember 2016, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse musterrai püük VIII püügipiirkonna liidu vetes

ELT L 348, 21.12.2016, lk 7—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2016/2344, 14. detsember 2016, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkonnas

ELT L 348, 21.12.2016, lk 9—10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2016/2211, 6. detsember 2016, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse besuugopüük VI, VII ja VIII püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

ELT L 334, 9.12.2016, lk 1—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2016/2140, 2. detsember 2016, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjapoolse pikkuim-tuuni püük Atlandi ookeanis põhja pool 5° põhjalaiust

ELT L 332, 7.12.2016, lk 11—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Järgmine103 

Tulemusi 1 - 10 / 1024