Otsingu tulemused

Abi Prindi see leht 
Otsingukriteeriumid
Vähenda

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Ühine kalanduspoliitika, Loendi kood, 3. tasand: Kalavarude kaitse, Loendi kood, 4. tasand: Püügikvoodid ja kalavarude majandamine

 1 2 Järgmine32 

Tulemusi 1 - 10 / 313

Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/2336, 14. detsember 2016, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002

ELT L 354, 23.12.2016, lk 1—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1026/2012, 25. oktoober 2012 , milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega

ELT L 316, 14.11.2012, lk 34—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1783, 28. september 2017, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku makrelli püük IIIa ja IV püügipiirkonnas, IIa, IIIb ja IIIc püügipiirkonna ning alarajoonide 22–32 liidu vetes

ELT L 255, 3.10.2017, lk 20—21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1782, 28. september 2017, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

ELT L 255, 3.10.2017, lk 18—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1784, 28. september 2017, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük VIIh, VIIj ja VIIk püügipiirkonnas

ELT L 255, 3.10.2017, lk 22—23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1785, 28. september 2017, millega Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merikuratlaste püük IV püügipiirkonna Norra vetes

ELT L 255, 3.10.2017, lk 24—25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1594, 25. september 2017, millega lisatakse 2017. aasta püügikvoodile teatavad 2016. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused

ELT L 247, 26.9.2017, lk 1—28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1452, 7. august 2017, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse ajutiselt limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

ELT L 208, 11.8.2017, lk 11—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1453, 9. august 2017, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse ajutiselt süsisaba püük VIII, IX ja X püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

ELT L 208, 11.8.2017, lk 13—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni määrus (EL) 2017/1450, 7. august 2017, millega Taani lipu all sõitvatel laevadel keelatakse ajutiselt hariliku molva püük IIIa püügipiirkonnas ja IIIb, c ja d püügipiirkonna liidu vetes

ELT L 208, 11.8.2017, lk 7—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Järgmine32 

Tulemusi 1 - 10 / 313