Otsingu tulemused

Abi Prindi see leht 
Otsingukriteeriumid
Vähenda

Kehtivad õigusaktid

Ainult alusaktid: Jah, Dokumendi sektor: 2, 3, 4, Ainult kehtivad õigusaktid: Jah, Loendi kood, 1. tasand: Kalandus, Loendi kood, 2. tasand: Ühine kalanduspoliitika, Loendi kood, 3. tasand: Kalavarude kaitse, Loendi kood, 4. tasand: Püügikvoodid ja kalavarude majandamine

 1 2 Järgmine30 

Tulemusi 1 - 10 / 297

Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/2336, 14. detsember 2016, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002

ELT L 354, 23.12.2016, lk 1—19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1026/2012, 25. oktoober 2012 , milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega

ELT L 316, 14.11.2012, lk 34—37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)
Salvesta kirje

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/47, 30. oktoober 2017, millega lubatakse erandina nõukogu määrusest (EÜ) nr 2187/2005 kasutada Läänemere kalapüügil alternatiivseid T90 traale

ELT L 7, 12.1.2018, lk 21—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EL) 2017/2360, 11. detsember 2017, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2018. aastaks

ELT L 337, 19.12.2017, lk 1—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1594, 25. september 2017, millega lisatakse 2017. aasta püügikvoodile teatavad 2016. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused

ELT L 247, 26.9.2017, lk 1—28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1345, 18. juuli 2017, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2017. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra

ELT L 186, 19.7.2017, lk 6—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EL) 2017/127, 20. jaanuar 2017, millega määratakse 2017. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

ELT L 24, 28.1.2017, lk 1—172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu otsus (EL) 2017/3, 19. detsember 2016, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta

ELT L 2, 5.1.2017, lk 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Nõukogu määrus (EL) 2016/2372, 19. detsember 2016, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2017. aastaks

ELT L 352, 23.12.2016, lk 26—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Salvesta kirje

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1403, 22. august 2016, millega ICESi alarajoonid 27 ja 28.2 jäetakse 2016. aastal välja teatava püügikeeluaja kohaldamisalast

ELT L 228, 23.8.2016, lk 30—30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Järgmine30 

Tulemusi 1 - 10 / 297