Help Print this page 
  Procedure 2003/0024/COD

  COM (2003) 46: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd avskydd immaterialrätter

  Adopted acts: 32004L0048

  European Commission
  Economic and Social Committee
  European Parliament
  Council of the European Union
  Legal basis: Commission: ;

  Procedure: Medbeslutandeförfarandet (COD)
  Type of file: Förslag till direktiv
  Direktiv
  EuroVoc thesaurus: +administrativt samarbete; rättegångsförfarande; immateriell äganderätt; tillnärmning av lagstiftning; inre marknad; straffrätt
  Directory code: 17.20.00.00 Regler tillämpliga på företag / Immaterialrätt
  European Commission 30/01/2003 : Antagande av kommissionen
  Show procedure title
  Leading person: Frits BOLKESTEIN
  Leading service: Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster
  Decision mode: Muntligt förfarande
  Addressee for formal act: Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
  Addressee for mandatory consultation: Europeiska regionkommittén ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Legal basis:
  Procedure: Medbeslutandeförfarandet (COD)
  Type of file: Förslag till direktiv
  Documents: COM/2003/46/FINAL
  CS/2003/6777
  C5/2003/55
  IP/2003/144
  BULLETIN/2003/1/-2/1.3.83
  JO C/2003/311/37
  CELEX number of the main document: 52003PC0046
  European Commission 24/02/2003 : Översändande till rådet
  Show procedure title
  European Commission 24/02/2003 : Översändande till Europaparlamentet
  Show procedure title
  Economic and Social Committee 29/10/2003 : Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Show procedure title
  Decision mode: Förfarande utan debatt
  Rapporteur: Daniel RETUREAU
  Documents: CESE/2003/1385
  JO C/2004/32/15
  CELEX number of the main document: 52003AE1385
  European Parliament 09/03/2004 : Europaparlamentets yttrande vid 1:a behandlingen
  Show procedure title
  Decision: Godkännande med ändringsförslag
  Rapporteur: Janelly FOURTOU
  Documents: A5/2003/468
  IP/2004/316
  BULLETIN/2004/3/1.3.53
  European Commission 09/03/2004 : Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Show procedure title
  Decision: Partiell överenskommelse om ändringsförslag
  Council of the European Union 11/03/2004 : Diskussioner i rådet
  Show procedure title
  Council agenda: PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  Council session: 2570
  Subject: KONKURRENSKRAFT
  Documents: PRES/2004/62
  Council of the European Union 26/04/2004 : Godkännande av rådet vid 1:a behandlingen
  Show procedure title
  Council agenda: PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  Council session: 2578
  Subject: JORDBRUK/FISKE
  Type of file: Direktiv
  Documents: CS/2004/8725
  CS/2004/8851/ADD 1
  PRES/2004/180
  BULLETIN/2004/4/1.3.56
  European Parliament Council of the European Union 29/04/2004 : Undertecknande av Europaparlamentets ordförande och rådets ordförande
  Show procedure title
  Type of file: Direktiv
  Documents: PE-CONS/2004/3636
  JO L/2004/157/45
  JO L/2004/195/16
  JO L/2007/204/27
  CELEX number of the main document: 32004L0048

  Activities of the institutions