Help Print this page 
Procedure 2013/0186/COD

COM (2013) 410: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona)

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
TFUE/art 100 par 2
;

Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
EuroVoc thesaurus: +kontrola ruchu lotniczego; ruch lotniczy; Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; lotnictwo cywilne; konkurencyjność; bezpieczeństwo lotnicze; Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego; przestrzeń powietrzna; Eurocontrol
Directory code: 07.40.20.00 Polityka transportowa / Transport lotniczy / Działania rynkowe
European Commission 11/06/2013 : Przyjęcie przez Komisję
Show procedure title
Leading person: Siim KALLAS
Leading service: Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu
Decision mode: Procedura ustna
Addressee for formal act: Rada Unii Europejskiej ; Parlament Europejski
Addressee for mandatory consultation: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ; Europejski Komitet Regionów
Legal basis: TFUE/art 100 par 2
Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
Documents: COM/2013/410/FINAL
CSST/2013/11501
IP/2013/523
CELEX number of the main document: 52013PC0410
European Commission 11/06/2013 : Uzupełnienie
Show procedure title
Documents: SWD/2013/206/FINAL
CSST/2013/11501/ADD 1
CELEX number of the main document: 52013SC0206
European Commission 11/06/2013 : Uzupełnienie
Show procedure title
Documents: SWD/2013/207/FINAL
CSST/2013/11501/ADD 2
CELEX number of the main document: 52013SC0207
European Commission 12/06/2013 : Przekazanie Radzie
Show procedure title
European Commission 12/06/2013 : Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
Show procedure title
Economic and Social Committee 11/12/2013 : Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Show procedure title
Decision mode: Większość
Rapporteur: Thomas MCDONOGH
Documents: CESE/2013/5372
JO C/2014/170/116
CELEX number of the main document: 52013AE5372
European Parliament 12/03/2014 : Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
Show procedure title
Decision: Zatwierdzono z poprawkami
Rapporteur: Marian-Jean MARINESCU
Documents: A7/2014/95
JO C/2017/378/546
TA/2014/220/P7
IP/2014/258
CELEX number of the main document: 52014AP0220
European Commission 10/06/2014 : Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
Show procedure title
Decision: Częściowe porozumienie
Council of the European Union 03/12/2014 : Debata w Radzie lub w jej organach przygotowawczych
Show procedure title
Council of the European Union 17/12/2015 : Debata w Radzie lub w jej organach przygotowawczych
Show procedure title
Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
Documents: ST 15408 2015 INIT

Activities of the institutions