Help Print this page 
  Procedure 2013/0186/COD

  COM (2013) 410: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona)

  European Commission
  Economic and Social Committee
  European Parliament
  Council of the European Union
  Legal basis: Commission:
  TFUE/art 100 par 2
  ;

  Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
  Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
  EuroVoc thesaurus: +kontrola ruchu lotniczego; ruch lotniczy; Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; lotnictwo cywilne; konkurencyjność; bezpieczeństwo lotnicze; Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego; przestrzeń powietrzna; Eurocontrol
  Directory code: 07.40.20.00 Polityka transportowa / Transport lotniczy / Działania rynkowe
  European Commission 11/06/2013 : Przyjęcie przez Komisję
  Show procedure title
  Leading person: Siim KALLAS
  Leading service: Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu
  Decision mode: Procedura ustna
  Addressee for formal act: Rada Unii Europejskiej ; Parlament Europejski
  Addressee for mandatory consultation: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ; Europejski Komitet Regionów
  Legal basis: TFUE/art 100 par 2
  Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
  Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
  Documents: COM/2013/410/FINAL
  CSST/2013/11501
  IP/2013/523
  CELEX number of the main document: 52013PC0410
  European Commission 11/06/2013 : Uzupełnienie
  Show procedure title
  Documents: SWD/2013/206/FINAL
  CSST/2013/11501/ADD 1
  CELEX number of the main document: 52013SC0206
  European Commission 11/06/2013 : Uzupełnienie
  Show procedure title
  Documents: SWD/2013/207/FINAL
  CSST/2013/11501/ADD 2
  CELEX number of the main document: 52013SC0207
  European Commission 12/06/2013 : Przekazanie Radzie
  Show procedure title
  European Commission 12/06/2013 : Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
  Show procedure title
  Economic and Social Committee 11/12/2013 : Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  Show procedure title
  Decision mode: Większość
  Rapporteur: Thomas MCDONOGH
  Documents: CESE/2013/5372
  JO C/2014/170/116
  CELEX number of the main document: 52013AE5372
  European Parliament 12/03/2014 : Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
  Show procedure title
  Decision: Zatwierdzono z poprawkami
  Rapporteur: Marian-Jean MARINESCU
  Documents: A7/2014/95
  TA/2014/220/P7
  IP/2014/258
  European Commission 10/06/2014 : Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
  Show procedure title
  Decision: Częściowe porozumienie
  Council of the European Union 03/12/2014 : Debata w Radzie lub w jej organach przygotowawczych
  Show procedure title
  Council of the European Union 17/12/2015 : Debata w Radzie lub w jej organach przygotowawczych
  Show procedure title
  Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
  Documents: ST 15408 2015 INIT

  Activities of the institutions