Help Print this page 
Procedure 2013/0187/COD

COM (2013) 409: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
TFUE/art 100 par 2
;

Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
EuroVoc thesaurus: +lotnisko; ruch lotniczy; nowelizacja ustawy; lotnictwo cywilne; Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Directory code: 07.40.20.00 Polityka transportowa / Transport lotniczy / Działania rynkowe
European Commission 11/06/2013 : Przyjęcie przez Komisję
Show procedure title
Leading person: Siim KALLAS
Leading service: Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu
Decision mode: Procedura ustna
Addressee for formal act: Parlament Europejski ; Rada Unii Europejskiej
Addressee for mandatory consultation: Europejski Komitet Regionów ; Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Legal basis: TFUE/art 100 par 2
Procedure: Zwykła procedura prawodawcza (COD)
Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA
Documents: COM/2013/409/FINAL
CSST/2013/11496
IP/2013/523
CELEX number of the main document: 52013PC0409
European Commission 12/06/2013 : Przekazanie Radzie
Show procedure title
European Commission 12/06/2013 : Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
Show procedure title
Economic and Social Committee 11/12/2013 : Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Show procedure title
Decision mode: Większość
Rapporteur: Thomas MCDONOGH
Documents: CESE/2013/5372
JO C/2014/170/116
CELEX number of the main document: 52013AE5372
European Parliament 12/03/2014 : Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
Show procedure title
Decision: Zatwierdzono z poprawkami
Rapporteur: David-Maria SASSOLI
Documents: A7/2014/98
JO C/2017/378/584
TA/2014/221/P7
CELEX number of the main document: 52014AP0221
European Commission 10/06/2014 : Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
Show procedure title
Decision: Częściowe porozumienie
Council of the European Union 03/12/2014 : Debata w Radzie lub w jej organach przygotowawczych
Show procedure title

Activities of the institutions